Ρύθμιση των παραμέτρων της επιλογής Εμφάνιση αναφοράς κατά την εκκίνηση των αρχείων

Η επιλογή Εμφάνιση αναφοράς κατά την εκκίνηση των αρχείων σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πότε και για ποιο τύπο αρχείου θέλετε να έχετε τη δυνατότητα επιλογής μιας κατάλληλης ενέργειας. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο ληφθέντων αρχείων για τα οποία το Download Insight θα σας ζητά να επιλέξετε την ενέργεια που θέλετε να κάνετε, καθώς και τη συχνότητα που πρέπει να εμφανίζονται αυτά τα μηνύματα επιλογής κατάλληλης ενέργειας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του στοιχείου Εμφάνιση αναφοράς κατά την εκκίνηση των αρχείων :

Πάντα

Όταν ορίζετε την τιμή της επιλογής Εμφάνιση αναφοράς κατά την εκκίνηση των αρχείων σε Πάντα, το Download Insight σας ζητάει να επιλέξετε την κατάλληλη ενέργεια για ασφαλή και άγνωστα αρχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, το παράθυρο Download Insight εμφανίζεται κάθε φορά που προσπαθείτε να εκκινήσετε ένα αρχείο που έχετε λάβει και το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφαλή ή άγνωστη φήμη. Σε αυτό το παράθυρο, μπορείτε να προβάλλετε λεπτομέρειες σχετικά με το αρχείο και επιλογές που σας επιτρέπουν να επιλέξετε την κατάλληλη ενέργεια για το αρχείο.

Σε περίπτωση μη ασφαλών αρχείων, το προϊόν Norton τα εκλαμβάνει ως απειλές και τα καταργεί.

Μόνο αρχεία μη αποδεδειγμένης αξιοπιστίας

Όταν ορίζετε την τιμή της επιλογής Εμφάνιση αναφοράς κατά την εκκίνηση των αρχείων σε Μόνο αρχεία μη αποδεδειγμένης αξιοπιστίας, το Download Insight σας ζητά να επιλέξετε την κατάλληλη ενέργεια μόνο για άγνωστα αρχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, το παράθυρο Download Insight εμφανίζεται κάθε φορά που προσπαθείτε να εκκινήσετε κάποιο αρχείο που έχετε λάβει και το οποίο χαρακτηρίζεται από άγνωστη φήμη. Σε αυτό το παράθυρο, μπορείτε να προβάλλετε λεπτομέρειες σχετικά με το αρχείο και επιλογές που σας επιτρέπουν να επιλέξετε την κατάλληλη ενέργεια για το αρχείο.

Ως προεπιλογή, η τιμή της επιλογής Εμφάνιση αναφοράς κατά την εκκίνηση των αρχείων είναι ορισμένη σε Μόνο αρχεία μη αποδεδειγμένης αξιοπιστίας. Σε αυτήν την περίπτωση, το προϊόν Norton επιτρέπει την εκτέλεση των ασφαλών αρχείων, χωρίς να σας ζητήσει να ενεργήσετε κατάλληλα. Σε περίπτωση μη ασφαλών αρχείων, το προϊόν Norton τα εκλαμβάνει ως απειλές και τα καταργεί.

Ποτέ

Όταν ορίζετε την τιμή της επιλογής Εμφάνιση αναφοράς κατά την εκκίνηση των αρχείων σε Ποτέ, το Download Insight δεν σας ζητάει να επιλέξετε την κατάλληλη ενέργεια για τα αρχεία που λαμβάνετε. Σε αυτήν την περίπτωση, το παράθυρο Download Insight δεν εμφανίζεται κάθε φορά που προσπαθείτε να εκκινήσετε ένα αρχείο που έχετε λάβει.

Τα μηνύματα ειδοποίησης που αναστέλλετε, καθώς και οι λεπτομέρειες δραστηριοτήτων μπορούν να προβληθούν ανά πάσα στιγμή στο Ιστορικό ασφαλείας.

Ρύθμιση των παραμέτρων της επιλογής Εμφάνιση αναφοράς κατά την εκκίνηση των αρχείων

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας ή Δίκτυο.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.

 4. Στην ενότητα Download Intelligence, στη γραμμή Εμφάνιση αναφοράς κατά την εκκίνηση των αρχείων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν θέλετε το Download Insight να σας ζητά να επιλέξετε την κατάλληλη ενέργεια σε περίπτωση ασφαλών και άγνωστων αρχείων, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση Πάντα.

  • Αν θέλετε το Download Insight να σας ζητά να επιλέξετε την κατάλληλη ενέργεια μόνο σε περίπτωση άγνωστων αρχείων, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση Μόνο αρχεία μη αποδεδειγμένης αξιοπιστίας.

  • Αν δεν θέλετε το Download Insight να σας ζητάει να επιλέξετε την κατάλληλη ενέργεια για οποιονδήποτε τύπο αρχείων, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση Ποτέ.

 5. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920646_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018