Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Download Intelligence

Το Download Insight προστατεύει τον υπολογιστή σας από κάθε μη ασφαλές αρχείο που ενδέχεται να εκτελέσετε μετά τη λήψη του, χρησιμοποιώντας ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Ως προεπιλογή, το στοιχείο Download Intelligence είναι ενεργοποιημένο. Σε αυτήν την περίπτωση, το Download Insight σας ενημερώνει σχετικά με το επίπεδο φήμης κάθε εκτελέσιμου αρχείου που λαμβάνετε. Οι λεπτομέρειες που παρέχει το Download Insight σχετικά με τη φήμη, δηλώνουν αν το αρχείο που λάβατε είναι ασφαλές για εγκατάσταση.

Κάποιες φορές ίσως θελήσετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Download Insight. Για παράδειγμα, αν θέλετε να εκτελέσετε λήψη ενός αρχείου που δεν είναι ασφαλές. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Download Insight, ούτως ώστε το προϊόν Norton να σας επιτρέψει να λάβετε το αρχείο και να μην το διαγράψει από τον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Download Intelligence για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Download Insight.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Download Intelligence

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας ή Δίκτυο.

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.

  4. Στη γραμμή Download Intelligence, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Απεν. ή Ενερ..

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

  6. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη διάρκεια για την οποία θέλετε να παραμείνει απενεργοποιημένη η λειτουργία Download Intelligence και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  7. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920640_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018