Θυρίδες αποθήκευσης του Identity Safe

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια τοπική θυρίδα αποθήκευσης για κάθε λογαριασμό χρήστη των Windows στον υπολογιστή σας. Τα δεδομένα που αποθηκεύετε και οι ρυθμίσεις που κάνετε στο Identity Safe αφορούν τη συγκεκριμένη τοπική θυρίδα αποθήκευσης. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύετε σε ένα λογαριασμό χρήστη των Windows από άλλο λογαριασμό χρήστη των Windows. Με αυτόν τον τρόπο, το Identity Safe προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα σας από την κακή χρήση που ενδέχεται να κάνουν οι άλλοι χρήστες του υπολογιστή σας.

Αν θέλετε να μοιράζεστε τον υπολογιστή σας με πολλούς άλλους χρήστες, η Symantec συνιστά να δημιουργήσετε ξεχωριστούς λογαριασμούς χρηστών που θα προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης.

Εκτός από λειτουργίες όπως η αποθήκευση των στοιχείων σύνδεσης, των καρτών και των σημειώσεων, με τη θυρίδα αποθήκευσης Identity Safe μπορείτε να κάνετε τις εξής ενέργειες:

  • Εισαγωγή των δεδομένων του Identity Safe από ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στο προφίλ φορητής συσκευής από μια παλαιότερη έκδοση του προϊόντος στην τρέχουσα έκδοση.

  • Εξαγωγή των δεδομένων Identity Safe σε αρχείο .DAT.

  • Επαναφορά του Identity Safe.

    Η Symantec δεν αποθηκεύει τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης. Καθώς μόνο εσείς γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης, κανείς, συμπεριλαμβανομένης της Symantec, δεν μπορεί να δει τα δεδομένα της θυρίδας αποθήκευσης. Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης, η Symantec δεν μπορεί να τον επαναφέρει ή να τον ανακτήσει για εσάς. Χρειάζεται μόνο να εκτελέσετε επαναφορά της θυρίδας αποθήκευσης διαγράφοντας την υπάρχουσα θυρίδα αποθήκευσης και δημιουργώντας μια νέα.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920623_ns_sos_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016