Βελτιστοποίηση του τόμου εκκίνησης

Η επιλογή Βελτιστοποίηση σας δίνει τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσετε τον τόμο εκκίνησης, ούτως ώστε να βελτιωθεί ο χρόνος εκκίνησης του υπολογιστή σας. Η βελτιστοποίηση του τόμου εκκίνησης μεγιστοποιεί τον ελεύθερο χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αναταξινομώντας τα τμήματα των αρχείων σε συνεχείς και γειτονικές συστοιχίες. Όταν η κεφαλή του σκληρού δίσκου έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των αρχείων από μία θέση, η μεταφορά των αρχείων στη μνήμη γίνεται ταχύτερα.

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Βελτιστοποίηση, το Norton βελτιστοποιεί τη μονάδα δίσκου που περιέχει τον τόμο εκκίνησης. Ως εκ τούτου, απαιτείται λιγότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της βελτιστοποίησης.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην επιλογή Βελτιστοποίηση στο πάνω μέρος του διαγράμματος κατάστασης ασφάλειας στο παράθυρο Διαγράμματα. Μπορείτε επίσης να βελτιστοποιήσετε τον τόμο εκκίνησης σας χρησιμοποιώντας την επιλογή Βελτιστοποιητής Insight, στο παράθυρο Εργασίες στο παρασκήνιο. Η γραμμή Βελτιστοποιητής Insight, στη λίστα εργασιών παρασκηνίου που εμφανίζεται στο παράθυρο Εργασίες στο παρασκήνιο, παρουσιάζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας βελτιστοποίησης του τόμου εκκίνησης. Μπορείτε να προβάλετε λεπτομέρειες, όπως η χρονική σήμανση, η διάρκεια και η κατάσταση της εργασίας παρασκηνίου.

Βελτιστοποιήστε τον τόμο εκκίνησης από το παράθυρο Γραφήματα

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απόδοση και έπειτα στην επιλογή Διαγράμματα.

  2. Στο παράθυρο Διαγράμματα στο πάνω μέρος του διαγράμματος κατάστασης ασφάλειας, κάντε κλικ στην επιλογή Βελτιστοποίηση.

Βελτιστοποιήστε τον τόμο εκκίνησης από το παράθυρο Εργασίες στο παρασκήνιο

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στη γραμμή Εργασίες στο παρασκήνιο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση.

  4. Στο παράθυρο Εργασίες στο παρασκήνιο, στη στήλη Εργασίες Norton, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναπαραγωγής που εμφανίζεται πριν από το στοιχείο Βελτιστοποιητής Insight.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920585_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/03/2018