Βελτιστοποίηση

Ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων σε έναν δίσκο χωρίζεται σε διακριτές μονάδες. Αυτές οι μονάδες ονομάζονται συστοιχίες. Όταν τα αρχεία εγγράφονται στο δίσκο, διαχωρίζονται σε τμήματα με μέγεθος συστοιχίας. Όταν όλα τα τμήματα ενός αρχείου βρίσκονται σε συνεχόμενες ή γειτονικές συστοιχίες, η πρόσβαση στο αρχείο μπορεί να γίνεται γρήγορα.

Στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή βρίσκονται αποθηκευμένα όλα σας τα αρχεία, οι εφαρμογές σας και το λειτουργικό σύστημα Windows. Τα bit (δυαδικά ψηφία) των πληροφοριών που συναπαρτίζουν τα αρχεία, διασπείρονται βαθμιαία στο δίσκο. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως κατακερματισμός. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας, τόσο περισσότερο κατακερματίζεται ο σκληρός δίσκος.

Το λειτουργικό σύστημα προσπαθεί να αποθηκεύει τα δεδομένα αρχείων σε συνεχόμενους τομείς στο δίσκο, έτσι ώστε οι κεφαλές του δίσκου να μπορούν να κινούνται διαδοχικά, διαβάζοντας κάθε τομέα με τη σειρά. Όταν διαγραφεί ένα αρχείο, το λειτουργικό σύστημα προσπαθεί να ανακτήσει αυτό το διαγραμμένο χώρο. Εάν ένα νέο αρχείο που γράφεται είναι μεγαλύτερο από τον συνεχόμενο διαθέσιμο χώρο, το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να αποσπάσει το αρχείο. Η ανάγνωση και η εγγραφή συνεπάγεται τώρα ότι οι κεφαλές των μονάδων δίσκου πρέπει να κινούνται δια μέσου του δίσκου για να βρουν όλα τα θραύσματα του αρχείου, επιβραδύνοντας έτσι τη διαδικασία. Με την πάροδο του χρόνου, προστίθενται και διαγράφονται περισσότερα αρχεία, γεγονός που αυξάνει αυτόν τον κατακερματισμό και μειώνει την απόδοση του υπολογιστή. Η ανασυγκρότηση είναι η αναδιάταξη αυτών των τομέων έτσι ώστε τα δεδομένα αρχείου να αποθηκεύονται συνεχόμενα.

Η βελτιστοποίηση αναταξινομεί τα τμήματα του αρχείου σε συνεχείς ή γειτονικές συστοιχίες. Όταν η κεφαλή του δίσκου διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του αρχείου σε μια θέση, η ανάγνωση του αρχείου στη μνήμη εκτελείται γρηγορότερα. Επίσης, η βελτιστοποίηση μεγιστοποιεί τον ελεύθερο χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα δίσκο ομαδοποιώντας τα αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά και τα αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Η βελτιστοποίηση ενοποιεί τον ελεύθερο χώρο, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός των νέων αρχείων που προστίθενται. Προσθέτει επιπλέον χώρο στις βασικές δομές δεδομένων προκειμένου να μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να κατακερματιστούν ξανά αμέσως.

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τον τόμο εκκίνησης σας με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας την επιλογή Βελτιστοποίηση στο παράθυρο Διαγράμματα.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το Norton, ώστε να ανασυγκροτήσει τον τόμο εκκίνησής σας ή τον τοπικό δίσκο που περιέχει τον τόμο εκκίνησης, όταν ο υπολογιστής σας είναι αδρανής. Το Norton προγραμματίζει αυτόματα τη βελτιστοποίηση, όταν ανιχνεύσει την εγκατάσταση μιας εφαρμογής στον υπολογιστή σας. Η διαδικασία βελτιστοποίησης ξεκινά την επόμενη φορά που ο υπολογιστής σας είναι αδρανής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Βελτιστοποίηση σε κατάσταση αδράνειας στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης για να βελτιστοποιήσετε τον τόμο εκκίνησης κατά τη διάρκεια του χρόνου αδράνειας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v23920582_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2017