Αναγνώριση διεργασιών που καταναλώνουν πόρους

Μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του διαγράμματος CPU ή του διαγράμματος μνήμης για να αποκτήσετε μια λίστα των κορυφαίων τριών διεργασιών που καταναλώνουν τους μέγιστους πόρους του υπολογιστή σας τη συγκεκριμένη στιγμή. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μία διεργασία που είναι διαθέσιμη στη λίστα για να μάθετε περισσότερα για αυτήν στο παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight.

Αναγνώριση διεργασιών που καταναλώνουν πόρους

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απόδοση και έπειτα στην επιλογή Διαγράμματα.

  2. Στο παράθυρο Διαγράμματα, στο αριστερό πλαίσιο, κάντε κλικ στο στοιχείο Χρήση.

  3. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

    • Για να δείτε το διάγραμμα CPU, κάντε κλικ στην καρτέλα CPU.

    • Για να δείτε το διάγραμμα μνήμης, κάντε κλικ στην καρτέλα Μνήμη.

  4. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του διαγράμματος για να λάβετε μία λίστα των διεργασιών που καταναλώνουν πολλούς πόρους.

  5. Κάντε κλικ στο όνομα μιας διεργασίας για να δείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν στο παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v23920570_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016