Λήψη δεδομένων ιστορικού χρήσης CPU και μνήμης

Οι επιλογές Μεγέθυνση παρέχουν επίσης δεδομένα ιστορικού του γραφήματος CPU και του διαγράμματος μνήμης. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την επιλογή 1D, το Norton εμφανίζει τα δεδομένα του διαγράμματος CPU ή το διάγραμμα μνήμης για την τελευταία μία ημέρα.

Προβολή δεδομένων ιστορικού χρήσης CPU ή μνήμης

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απόδοση και έπειτα στην επιλογή Διαγράμματα.

 2. Στο παράθυρο Διαγράμματα, στο αριστερό πλαίσιο, κάντε κλικ στο στοιχείο Χρήση.

 3. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να δείτε το διάγραμμα CPU, κάντε κλικ στην καρτέλα CPU.

  • Για να δείτε το διάγραμμα μνήμης, κάντε κλικ στην καρτέλα Μνήμη.

 4. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να αποκτήσετε τα δεδομένα ιστορικού χρήσης για την τελευταία μία ημέρα, κάντε κλικ στην επιλογή .

  • Για να αποκτήσετε τα δεδομένα ιστορικού χρήσης για την τελευταία μία εβδομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή .

  • Για να αποκτήσετε τα δεδομένα ιστορικού χρήσης για τον τελευταίο ένα μήνα, κάντε κλικ στην επιλογή .

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920567_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016