Παρακολούθηση δραστηριοτήτων συστήματος

Το Norton παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές δραστηριότητες του συστήματος που πραγματοποιήσατε ή που συνέβησαν κατά την περίοδο των τελευταίων τριών μηνών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις καρτέλες στο πάνω μέρος του διαγράμματος για να μάθετε περισσότερα για τον τρέχοντα μήνα και για τους τελευταίους δύο μήνες. Το System Insight προβάλλει πληροφορίες αυτού του είδους στο παράθυρο Διαγράμματα. Το παράθυρο Διαγράμματα προβάλλει κάθε δραστηριότητα ως εικονίδιο ή ως ταινιογραμμή. Η περιγραφή για κάθε εικονίδιο ή διαγράμμιση εμφανίζεται στο κάτω μέρος του διαγράμματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις καρτέλες στο πάνω μέρος του διαγράμματος για να μάθετε περισσότερα για τον τρέχοντα μήνα και για τους τελευταίους δύο μήνες.

Το Norton παρακολουθεί την απόδοση του υπολογιστή σας. Αν εντοπίσει αυξημένη χρήση των πόρων του συστήματος από κάποιο πρόγραμμα ή διεργασία, σας ειδοποιεί με ειδοποιήσεις απόδοσης. Η Ειδοποίηση απόδοσης λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένες οι επιλογές Παρακολούθηση απόδοσης και Ειδοποίηση απόδοσης.

Η ειδοποίηση απόδοσης σάς ενημερώνει παρέχοντάς σας πληροφορίες σχετικά με το όνομα του προγράμματος και τους πόρους που χρησιμοποιεί σε υπερβολικό βαθμό. Ο σύνδεσμος Λεπτομέρειες και ρυθμίσεις στην ειδοποίηση απόδοσης σας επιτρέπει να προβάλλετε επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με την κατανάλωση πόρων από το πρόγραμμα. Το παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight ανοίγει και εμφανίζεται τα στοιχεία φήμης του αρχείου, την προέλευση του αρχείου, το αναγνωριστικό της διεργασίας και την πλήρη λίστα χρήσης πόρων του προγράμματος. Μπορείτε να επιλέξετε να μην παρακολουθείτε αυτό το πρόγραμμα από το παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ρυθμίσεις, στο παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight για να απενεργοποιήσετε την επιλογή Ειδοποίηση απόδοσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις καρτέλες στο πάνω μέρος του διαγράμματος συμβάντων για να μάθετε περισσότερα για τον τρέχοντα μήνα και για τους τελευταίους δύο μήνες. Το παράθυρο Διαγράμματα προβάλλει κάθε δραστηριότητα ως εικονίδιο ή ως ταινιογραμμή. Η περιγραφή για κάθε εικονίδιο ή διαγράμμιση εμφανίζεται στο κάτω μέρος του διαγράμματος. Το αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω σε ένα εικονίδιο σας παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη δραστηριότητα. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν την ημερομηνία που εκτελέστηκε μια δραστηριότητα και τον αριθμό των δραστηριοτήτων που εκτελέστηκαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η σύνδεση Προβολή λεπτομερειών παρέχει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τη δραστηριότητα στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας.

Προβολή λεπτομερειών των δραστηριοτήτων του συστήματός σας

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απόδοση και έπειτα στην επιλογή Διαγράμματα.

  2. Στο παράθυρο Διαγράμματα, κάντε κλικ στην καρτέλα για έναν μήνα για να δείτε τις λεπτομέρειες.

  3. Στο Διάγραμμα συμβάντων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο εικονίδιο ή στη διαγράμμιση για μια δραστηριότητα.

  4. Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, δείτε τις λεπτομέρειες της δραστηριότητας.

  5. Αν στο αναδυόμενο παράθυρο εμφανίζεται η επιλογή Προβολή λεπτομερειών, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή λεπτομερειών για να εμφανιστούν πρόσθετες λεπτομέρειες στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920551_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2018