Πρόσβαση στο παράθυρο Διαγράμματα

Το System Insight παρέχει μια κεντρική θέση όπου μπορείτε να εμφανίζετε και να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες του συστήματός σας. Το System Insight προβάλλει πληροφορίες αυτού του είδους στο παράθυρο Διαγράμματα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο παράθυρο Διαγράμματα, για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις σημαντικές δραστηριότητες συστήματος και χρήσης CPU. Μπορείτε επίσης να ανασυγκροτήσετε τον τόμο εκκίνησης.

Πρόσβαση στο παράθυρο Διαγράμματα

  • Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απόδοση και έπειτα στην επιλογή Διαγράμματα.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920548_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016