Άλλα προϊόντα

Κίνδυνοι ασφαλείας

Το παράθυρο Κίνδυνοι ασφαλείας σας επιτρέπει να δείτε διάφορους τύπους κινδύνου υπογραφών και να τους προσθέσετε στις εξαιρέσεις υπογραφών. Αν νομίζετε ότι κάποιος τύπος υπογραφής κινδύνου είναι ασφαλής και θέλετε να τον αποκλείσετε από τις σαρώσεις Norton, μπορείτε να τον προσθέσετε στις Εξαιρέσεις υπογραφών.

Θα πρέπει να αποκλείσετε υπογραφές μόνο εάν είστε βέβαιοι ότι οι υπογραφές δεν θα βλάψουν τον υπολογιστή σας.

Προσθέστε κίνδυνο ασφαλείας για εξαιρέσεις υπογραφής

  1. Εκκινήστε το Norton.

    Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό προστασίας από ιούς.

  4. Στο παράθυρο ρυθμίσεων της επιλογής Λογισμικό προστασίας από ιούς, κάντε κλικ στην καρτέλα Σαρώσεις και κίνδυνοι.

  5. Στην ενότητα Εξαιρέσεις / Χαμηλοί κίνδυνοι, στη σειρά Υπογραφές προς εξαίρεση από όλους τους εντοπισμούς, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

  6. Στο παράθυρο Εξαιρέσεις υπογραφών, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη.

  7. Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα για να βρείτε την υπογραφή κινδύνου.

  8. Επιλέξτε την υπογραφή κινδύνου που εμπιστεύεστε, και κάντε κλικ Προσθήκη.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v2307337
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/07/2019