Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση επιλογών ρυθμίσεων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Το Norton παρέχει διάφορες επιλογές για τη διαχείριση των ρυθμίσεων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Από το παράθυρο "Ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας" του αποκτάτε πρόσβαση στις λεπτομέρειες αντιγράφων ασφαλείας ενός συγκεκριμένου αρχείου, μέσω των επικαλύψεων εικόνας κατάστασης, χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε το προϊόν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επικαλύψεις εικονιδίων για να δείτε την κατάσταση αντιγράφου ασφαλείας ενός αρχείου ή φακέλου σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Ιδιότητες ενός αρχείου, για να δείτε την κατάσταση αντιγράφου ασφαλείας των συνόλων αντιγράφων ασφαλείας σας.

Όταν ενεργοποιείται η επιλογή Επικαλύψεις κατάστασης αντιγράφων ασφαλείας, το προϊόν Norton προσθέτει ένα εικονίδιο κατάστασης αντιγράφου ασφαλείας στα αρχεία, βάσει των ακόλουθων παραγόντων:

 • Τα αρχεία που ανήκουν σε μια κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας, την οποία συμπεριλάβατε σε οποιοδήποτε από τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

 • Τα αρχεία που βρίσκονται σε μια προέλευση την οποία συμπεριλάβατε σε οποιοδήποτε από τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επικαλύψεις εικονιδίων κατάστασης αντιγράφων ασφαλείας για τα αρχεία που βρίσκονται στον υπολογιστή σας:

Πράσινο εικονίδιο με σημάδι επιλογής

Υποδεικνύει ότι για το αρχείο έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας.

Αυτό το εικονίδιο γίνεται ένα μπλε εικονίδιο με βέλη, εάν τροποποιήσετε το αρχείο.

Μπλε εικονίδιο με βέλη

Υποδεικνύει ότι για το αρχείο δεν έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας.

Αυτό το εικονίδιο γίνεται πράσινο, όταν το προϊόν Norton δημιουργεί αυτόματα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου κατά τη διάρκεια του χρόνου αδράνειας.

Γκρι εικονίδιο με σημάδι καθέτου

Υποδεικνύει ότι το αρχείο έχει εξαιρεθεί από τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Το προϊόν Norton εμφανίζει την κατάσταση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ως απενεργοποιημένη σε ένα αρχείο, όταν εξαιρείτε αυτό το αρχείο από οποιοδήποτε σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Αν έχετε αναβαθμίσει από το Norton 360 στο Norton Security, υποδεικνύεται ότι δεν έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας για αρχεία για τα οποία έχετε Norton 360 δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας. Ωστόσο, τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας μεταφέρονται στο Norton Security. Όταν εκτελείται δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, το Norton Security συγχρονίζει το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας με τα αρχεία για τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας. Για τα αρχεία για τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας, το εικονίδιο επικαλύψεων κατάστασης αλλάζει σε πράσινο.

Η Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του προϊόντος Norton παρέχει τη μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton στην Εξερεύνηση των Windows, αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Η μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton περιέχει μια λίστα με τους προορισμούς των αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Μενού περιβάλλοντος για να προσθέσετε ή να εξαιρέσετε ένα αρχείο ή φάκελο από τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας σας, κάνοντας δεξί κλικ σε αυτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της Δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στο παράθυρο Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Σελίδα ιδιοτήτων για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα εικονίδια κατάστασης αντιγράφων ασφαλείας. Όταν κάνετε δεξί κλικ σε ένα αρχείο, για το οποίο έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας, για να δείτε τις Ιδιότητες του αρχείου, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες αντιγράφων ασφαλείας στην καρτέλα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Η καρτέλα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εμφανίζει την κατάσταση του αρχείου για κάθε σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, καθώς και την ώρα δημιουργίας του πιο πρόσφατου αντιγράφου ασφαλείας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές, εάν δεν επιθυμείτε να βλέπετε τα εικονίδια και την κατάσταση αντιγράφων ασφαλείας.

Απενεργοποίηση των επιλογών των ρυθμίσεων αντιγράφων ασφαλείας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να απενεργοποιήσετε τις επικαλύψεις εικονιδίων, στη γραμμή Επικαλύψεις κατάστασης αντιγράφων ασφαλείας, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Απενεργοποίηση.

  • Για να απενεργοποιήσετε τη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton, στη γραμμή Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Απενεργοποίηση.

  • Για να απενεργοποιήσετε μενού αντιγράφων ασφαλείας που εμφανίζεται με δεξί κλικ, στη γραμμή Μενού περιβάλλοντος, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Απενεργοποίηση.

  • Για να απενεργοποιήσετε την καρτέλα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στη σελίδα Ιδιότητες, στη γραμμή Σελίδα ιδιοτήτων, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Απενεργοποίηση.

 4. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Ενεργοποίηση των επιλογών των ρυθμίσεων αντιγράφων ασφαλείας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ενεργοποιήσετε τις επικαλύψεις εικονιδίων, στη γραμμή Επικαλύψεις κατάστασης αντιγράφων ασφαλείας, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Ενεργοποίηση.

  • Για να ενεργοποιήσετε τη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton, στη γραμμή Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Ενεργοποίηση.

  • Για να ενεργοποιήσετε μενού αντιγράφων ασφαλείας που εμφανίζεται με δεξί κλικ, στη γραμμή Μενού περιβάλλοντος, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Ενεργοποίηση.

  • Για να ενεργοποιήσετε την καρτέλα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στη σελίδα Ιδιότητες, στη γραμμή Σελίδα ιδιοτήτων, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Ενεργοποίηση.

 4. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19829044_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018