Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton

Η Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του προϊόντος Norton παρέχει τη μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton στην Εξερεύνηση των Windows, αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Η μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton περιέχει μια λίστα με τους προορισμούς των αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας. Κάθε προορισμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας περιέχει τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας, όπου ρυθμίζονται οι παράμετροι του προορισμού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Η μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton εμφανίζει τα αρχεία για τα οποία έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας σε μια συσκευή μέσων. Πρέπει να συνδέσετε και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή μέσων, για να μπορείτε να δείτε τα αρχεία.

Μπορείτε επίσης να δείτε τα αρχεία για τα οποία έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας στον Ασφαλή χώρο αποθήκευσης στο cloud. Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet και στο λογαριασμό Norton.

Για την προβολή των αρχείων στην ηλεκτρονική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Περιορισμός χρήσης δικτύου στο παράθυρο Ρυθμίσεις τείχους προστασίας σε Χωρίς όριο.

Ορισμός της χρήσης Internet από το προϊόν Norton

Μόνο ο διαχειριστής του συστήματος έχει πρόσβαση στη μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton.

Με τη μονάδα δίσκου αντιγράφων ασφαλείας Norton μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

  • Να δείτε τα αρχεία για τα οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας σε διαφορετικούς προορισμούς.

    Για να δείτε τα αρχεία για τα οποία έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας σε μια συσκευή μέσων, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή.

  • Επαναφέρετε ένα αρχείο από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας στη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton για να το επαναφέρετε στον υπολογιστή σας.

  • Επιλέξτε και διαγράψτε ένα αρχείο από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας στη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton.

    Το προϊόν Norton δεν θα δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για το αρχείο που διαγράψατε την επόμενη φορά που θα εκτελέσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

  • Να ανοίξετε ένα αρχείο για να δείτε το περιεχόμενό του, πριν το επαναφέρετε ή το διαγράψετε από τη μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton.

  • Χρησιμοποιήστε την εντολή Αναζήτηση στο μενού Έναρξη ή την επιλογή Γραμμή εργαλείων αναζήτησης για να εντοπίσετε αρχεία στη μονάδα δίσκου αντιγράφων ασφαλείας Norton.

Η Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton εμφανίζεται στην Εξερεύνηση των Windows μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο παράθυρο Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19828934_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 09/11/2017