Δημιουργία νέου συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά σύνολα αντιγράφων ασφαλείας με διαφορετικές ρυθμίσεις παραμέτρων. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας για την αποθήκευση των αντιγράφων ασφαλείας των εικόνων σας στον τοπικό σκληρό δίσκο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε διαφορετικούς προγραμματισμούς για κάθε σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, το προϊόν Norton εφαρμόζει την προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων για το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων, εάν η προεπιλεγμένη δεν καλύπτει τις ανάγκες σας.

Μπορείτε να ορίσετε ένα αναγνωριστικό όνομα σε κάθε σύνολο αντιγράφων ασφαλείας. Το προεπιλεγμένο όνομα για κάθε σύνολο αντιγράφων ασφαλείας είναι DefaultSet. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας με το προεπιλεγμένο όνομα. Ωστόσο, κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, θα πρέπει να ορίζετε ένα όνομα για το εν λόγω σύνολο. Το μέγιστο μήκος χαρακτήρων για το όνομα ενός συνόλου αντιγράφων ασφαλείας είναι 32 χαρακτήρες. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερα από 10 σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

Δημιουργία νέου συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

  2. Στην καρτέλα Σύνοψη, στην ενότητα Δυνατότητες ενεργειών, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου συνόλου αντιγράφων ασφαλείας.

  3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  4. Στην καρτέλα Αντικείμενο, στην ενότητα Τύποι αρχείων, επιλέξτε μια κατηγορία αρχείων.

  5. Στο παράθυρο Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων.

Βίντεο: Πώς μπορώ να ρυθμίσω και να εκτελέσω δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας;

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19828923_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/02/2017