Τροποποίηση ή μετονομασία συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

Όταν δημιουργείτε ένα νέο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, το Norton εφαρμόζει την προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων για το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων, εάν η προεπιλεγμένη δεν καλύπτει τις ανάγκες σας.

Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε αρχεία ή κατηγορίες αρχείων ή για να επιλέξετε διαφορετικό προορισμό για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον προγραμματισμό για ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας. Μπορείτε επίσης να μετονομάσετε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, εάν το όνομα δεν περιγράφει το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας μετά την τροποποίηση των ρυθμίσεων παραμέτρων.

Το μέγιστο μήκος χαρακτήρων για το όνομα ενός συνόλου αντιγράφων ασφαλείας είναι 32 χαρακτήρες.

Τροποποίηση συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

 2. Στην καρτέλα Σύνοψη, στην αναπτυσσόμενη λίστα Όνομα συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που θέλετε να τροποποιήσετε.

 3. Στην ενότητα Σύνοψη συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, δείτε τις λεπτομέρειες του συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και κάντε τα ακόλουθα:

  • Για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε αρχεία ή κατηγορίες αρχείων από το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικείμενο και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

  • Για να αλλάξετε τον προορισμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

  • Για να αλλάξετε τον προγραμματισμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Χρόνος και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

 4. Στο παράθυρο Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων.

Μετονομασία συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

 2. Στην καρτέλα Σύνοψη, στην αναπτυσσόμενη λίστα Όνομα συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που θέλετε να μετονομάσετε.

 3. Στην ενότητα Δυνατότητες ενεργειών, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία συνόλου αντιγράφων ασφαλείας.

 4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, αλλάξτε το όνομα του συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Στο παράθυρο Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v19828922_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016