Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε να διαγράψετε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, αν αυτό είναι πλέον περιττό. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας αν είναι το μόνο διαθέσιμο. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας προτού διαγράψετε το παλιό.

Κατά τη διαγραφή ενός συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, αλλάζουν επίσης και οι λεπτομέρειες αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω σύνολο αντιγράφων ασφαλείας. Για παράδειγμα, οι επικαλύψεις εικονιδίων και η καρτέλα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στις ιδιότητες του αρχείου δεν εμφανίζονται πλέον.

Η διαγραφή ενός συνόλου αντιγράφων ασφαλείας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν θέλετε να αποδεσμεύσετε χώρο στον Ασφαλή χώρο αποθήκευσης στο cloud.

Για τη διαγραφή ενός συνόλου αντιγράφων ασφαλείας από την ηλεκτρονική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Περιορισμός χρήσης δικτύου στο παράθυρο Ρυθμίσεις τείχους προστασίας σε Χωρίς όριο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα Ορισμός της χρήσης Internet από το προϊόν Norton

Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

 2. Στην καρτέλα Σύνοψη, στην αναπτυσσόμενη λίστα Όνομα συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Στην ενότητα Δυνατότητες ενεργειών, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας.

 4. Στο παράθυρο Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το στοιχείο Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας.

 5. Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και αρχείων

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

 2. Στην καρτέλα Σύνοψη, στην αναπτυσσόμενη λίστα Όνομα συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Στην ενότητα Δυνατότητες ενεργειών, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας.

 4. Στο παράθυρο Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το στοιχείο Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και αρχείων.

  Το παράθυρο Διαχείριση συνόλου αντιγράφων ασφαλείας εμφανίζει την πρόοδο των αντιγράφων ασφαλείας αρχείων τα οποία διαγράφονται από το επιλεγμένο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για επιβεβαίωση.

Βίντεο: Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και των αρχείων για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19828921_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/11/2017