Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση σε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Όταν η επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν Norton δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας, όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Ωστόσο, εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, αυτό μπορεί να γίνει μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα.

Όταν απενεργοποιείτε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η κατάσταση αντιγράφων ασφαλείας στο κύριο παράθυρο του Norton αλλάζει από Προστατευμένο σε Απενεργοποιημένο. Στην κατάσταση "Απενεργοποιημένο", το προϊόν Norton απενεργοποιεί καθολικά την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα αρχεία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Άμεση δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, στο κύριο παράθυρο, εάν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας από όλα τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας από το παράθυρο Ρυθμίσεις, το παράθυρο Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας ή το παράθυρο Λεπτομέρειες αντιγράφων ασφαλείας.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση σε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας από το παράθυρο Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Γρήγοροι έλεγχοι, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να απενεργοποιήσετε τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

  • Για να ενεργοποιήσετε τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το πλαίσιο Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της Δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από το παράθυρο Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να απενεργοποιήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Απενεργοποίηση.

  • Για να ενεργοποιήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Ενεργοποίηση.

 4. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της Δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από το παράθυρο Λεπτομέρειες αντιγράφων ασφαλείας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών.

 2. Στο παράθυρο Λεπτομέρειες αντιγράφων ασφαλείας, στην ενότητα Δυνατότητες ενεργειών, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να απενεργοποιήσετε τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

  • Για να ενεργοποιήσετε τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v19828915_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 09/11/2017