Διαγραφή προηγούμενων αντιγράφων ασφαλείας αρχείων

Μπορείτε να διαγράψετε από τη θέση αντιγράφων ασφαλείας παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας αρχείων που είχατε δημιουργήσει. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα αρχεία, εάν δεν τα χρειάζεστε πλέον και εάν ο χώρος στη θέση αντιγράφων ασφαλείας είναι περιορισμένος. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα αντίγραφα ασφαλείας αρχείων, εάν έχετε αλλάξει κατηγορία αρχείων για ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας. Ίσως θέλετε να διαγράψετε τα παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας αρχείων πριν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.

Μπορείτε να διαγράψετε τα παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας αρχείων από τις ακόλουθες θέσεις:

 • Καρτέλα Σύνοψη

 • Καρτέλα Θέση

Κατά τη διαγραφή των αντιγράφων ασφαλείας αρχείων, αλλάζουν επίσης και οι λεπτομέρειες των αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που ανήκουν στο εν λόγω σύνολο που διαγράφεται. Για παράδειγμα, οι επικαλύψεις εικονιδίων και η καρτέλα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στις ιδιότητες του αρχείου, δεν εμφανίζονται πλέον.

Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας αν είναι το μόνο διαθέσιμο.

Επιπλέον, μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή από την κατηγορία αντιγράφων ασφαλείας, εάν δεν θέλετε πλέον να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τα αρχεία που διαγράψατε.

Η διαγραφή προηγούμενων αντιγράφων ασφαλείας αρχείων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, εάν θέλετε να αποδεσμεύσετε χώρο στον Ασφαλή χώρο αποθήκευσης στο cloud.

Για να διαγράψετε αρχεία από την ηλεκτρονική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, πρέπει να ορίσετε την επιλογή Περιορισμός χρήσης δικτύου, στο παράθυρο Ρυθμίσεις τείχους προστασίας σε Χωρίς όριο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα Ορισμός της χρήσης Internet από το προϊόν Norton

Διαγραφή προηγούμενων αντιγράφων ασφαλείας αρχείων από την καρτέλα «Σύνοψη»

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

 2. Στην καρτέλα Σύνοψη, στην αναπτυσσόμενη λίστα Όνομα συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Στην ενότητα Δυνατότητες ενεργειών, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας.

 4. Στο παράθυρο Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

  Σας επιτρέπει να διαγράψετε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

  Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και αρχείων

  Σας επιτρέπει να διαγράψετε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας και των αρχείων που είναι διαθέσιμα στο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για επιβεβαίωση.

Διαγραφή προηγούμενων αντιγράφων ασφαλείας αρχείων από την καρτέλα «Πού»

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

 2. Στην καρτέλα Θέση, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αντιγράφων ασφαλείας αρχείων.

 3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, από το οποίο θέλετε να διαγράψετε τα προηγούμενα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων.

  Αυτό το παράθυρο εμφανίζεται, όταν έχετε περισσότερα του ενός σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 5. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου που εμφανίζεται, επιλέξτε την κατηγορία αρχείου που περιέχει τα αρχεία.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την κατηγορία Φάκελοι για να επιλέξετε τους φακέλους που θέλετε να διαγράψετε.

 6. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε.

 7. Για να προβάλετε τα αρχεία που επιλέξατε, στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλεγμένα αρχεία.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 9. Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Βίντεο: Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και των αρχείων για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v19828892_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 14/09/2017