Επεκτάσεις αρχείων αντιγράφων ασφαλείας Norton

Μια επέκταση αρχείου είναι μια συμβολοσειρά χαρακτήρων που προστίθεται στο όνομα ενός αρχείου και χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της μορφής αρχείου. Το Norton χρησιμοποιεί την επέκταση αρχείου για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που βρίσκονται στον υπολογιστή σε διαφορετικές κατηγορίες. Κάθε κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας περιλαμβάνει μια λίστα προεπιλεγμένων επεκτάσεων αρχείων. Κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, το Norton αναγνωρίζει τα αρχεία με βάση την επέκτασή τους και τις κατηγορίες αρχείων αντιγράφων ασφαλείας. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τα έγγραφα με επέκταση αρχείου .fm στην κατηγορία Έγγραφα του Office, μπορείτε να προσθέσετε την επέκταση αρχείου .fm σε αυτήν την κατηγορία.

Η επιλογή Επεξεργασία τύπου αρχείου στην καρτέλα Αντικείμενο του παραθύρου Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας σας επιτρέπει να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε τις επεκτάσεις αρχείων σε κάθε κατηγορία αντιγράφων ασφαλείας. Όταν επιλέξετε το στοιχείο Επεξεργασία τύπου αρχείου, η επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων που εμφανίζεται δίπλα σε κάθε κατηγορία αντιγράφων ασφαλείας σάς επιτρέπει να επεξεργαστείτε τις επεκτάσεις των αρχείων της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Επεξεργασία τύπου αρχείου στην καρτέλα Αντικείμενο του παραθύρου Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας για να κάνετε τα εξής:

 • Μπορείτε να δείτε τις επεκτάσεις αρχείων που βρίσκονται ήδη σε μια κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας.

  Χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η λίστα περιλαμβάνει τις επεκτάσεις των αρχείων για τα οποία σκοπεύετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.

 • Μπορείτε να προσθέσετε μια επέκταση αρχείου στη λίστα ή να επεξεργαστείτε μια επέκταση αρχείου που βρίσκεται στη λίστα.

  Χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι την επόμενη φορά που θα εκτελέσετε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, το Norton θα δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα αρχεία με τις επεκτάσεις που προσθέσατε.

 • Μπορείτε να καταργήσετε μια επέκταση αρχείου από την υπάρχουσα λίστα ή μια επέκταση αρχείου που προσθέσατε.

  Χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το Norton δεν θα δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που δεν σκοπεύετε να συμπεριλάβετε στην επόμενη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

 • Μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες επεκτάσεις αρχείων μιας κατηγορίας αρχείων.

  Χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή, μπορείτε να επαναφέρετε τις αλλαγές που κάνατε σε μια κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας.

Οι επεκτάσεις αρχείων δεν συσχετίζονται με ένα συγκεκριμένο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας. Αν αλλάξετε μια επέκταση αρχείου σε μια κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας, η αλλαγή εφαρμόζεται σε όλα τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

Για να μάθετε τους τύπους αρχείων που περιλαμβάνει κάθε κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας, Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v19828851_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/11/2017