Αίτημα ασφαλείας

Όταν ρυθμίζετε την επιλογή Αποκλεισμός συνολικής κίνησης δικτύου σε Αποκλεισμένο, το τείχος προστασίας αποκλείει όλες τις εισερχόμενες επικοινωνίες προς τον υπολογιστή σας και όλες τις εξερχόμενες επικοινωνίες από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ορίσετε τη χρονική διάρκεια για την οποία θέλετε το τείχος προστασίας να αποκλείει συνολικά την πρόσβαση δικτύου. Όταν τελειώσει ο καθορισμένος χρόνος, γίνεται αυτόματη επαναφορά της λειτουργίας. Η επιλογή επαναφέρεται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κατά το διάστημα στο οποίο η επιλογή βρίσκεται σε αποκλεισμένη κατάσταση. Μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις όποτε θέλετε και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο παράθυρο Ρυθμίσεις.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v19794928_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 09/07/2014