Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση στοιχείων εκκίνησης

Παράλληλα με την εκκίνηση του υπολογιστή, υπάρχουν ορισμένα προγράμματα που ξεκινούν αυτόματα. Αυτά τα προγράμματα καλούνται στοιχεία εκκίνησης. Τα στοιχεία εκκίνησης αυξάνουν το χρόνο εκκίνησης του υπολογιστή.

Με το Startup Manager μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα στοιχεία εκκίνησης του υπολογιστή. Αν δεν θέλετε ένα πρόγραμμα να ξεκινά αυτόματα κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή σας, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας το Startup Manager. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ένα στοιχείο εκκίνησης ώστε η εκκίνησή του να γίνει αργότερα.

Απενεργοποίηση στοιχείων εκκίνησης

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απόδοση και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Startup Manager.

  2. Στη στήλη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, καταργήστε την επιλογή ενός προγράμματος που δεν θέλετε να ξεκινά αυτόματα κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή σας.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Ενεργοποίηση στοιχείων εκκίνησης

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απόδοση και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Startup Manager.

  2. Στη στήλη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να ξεκινά αυτόματα κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή σας.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19793835_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016