Εξαίρεση αρχείων και φακέλων από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

Με το Norton μπορείτε να αποκλείσετε από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εκείνα τα αρχεία τα οποία το Norton εντοπίζει αυτόματα και τοποθετεί στις κατηγορίες αρχείων του ή σε μια ολόκληρη κατηγορία αρχείων. Η επιλογή Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων στην καρτέλα Αντικείμενο του παράθυρου Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας σας παρέχει τις επιλογές εξαίρεσης αρχείων και φακέλων από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Μπορείτε να εξαιρέσετε ένα αρχείο ή ένα φάκελο από το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, από την Εξερεύνηση των Windows, χρησιμοποιώντας το μενού συντόμευσης. Το μενού συντόμευσης είναι διαθέσιμο αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και όταν τα παράθυρα Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας και Επαναφορά αρχείων είναι κλειστά. Όταν εξαιρείτε ένα αρχείο από το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, το Norton εμφανίζει τις πληροφορίες στο παράθυρο που εμφανίζεται, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων. Μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία που εξαιρέσατε από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε μια εξαίρεση από τη λίστα στοιχείων που έχει συμπεριληφθεί ή εξαιρεθεί από τα αντίγραφα ασφαλείας χρησιμοποιώντας την επιλογή Κατάργηση από τη λίστα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη στο παράθυρο που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων.

Εξαίρεση αρχείου από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

 2. Στην καρτέλα Αντικείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων.

 3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο Εξαίρεση αρχείου.

 4. Στο παράθυρο επιλογής αρχείων που εμφανίζεται, μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε να εξαιρέσετε και έπειτα κάντε κλικ στο Άνοιγμα.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 6. Στο παράθυρο Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση ρυθμίσεων.

Εξαίρεση φακέλου από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

 2. Στην καρτέλα Αντικείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων.

 3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο Εξαίρεση φακέλου.

 4. Στο παράθυρο επιλογής φακέλων που εμφανίζεται, μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε να εξαιρέσετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 6. Στο παράθυρο Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση ρυθμίσεων.

Εξαίρεση αρχείου ή φακέλου από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας στην Εξερεύνηση των Windows

 1. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέξτε Norton Security > Εξαίρεση από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

  Η επιλογή Εξαίρεση από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο μενού συντόμευσης ενεργοποιείται μόνο αφού έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και εφόσον τα παράθυρα Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας και Επαναφορά αρχείων είναι κλειστά.

 2. Κάντε κλικ στο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας από το οποίο θέλετε να εξαιρέσετε το αρχείο ή το φάκελο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19134675_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/11/2017