Ρυθμίσεις του Norton LiveUpdate

Το προϊόν Norton προστατεύει τον υπολογιστή από ευπάθειες μέσω των πιο πρόσφατων ενημερώσεων προγραμμάτων και ορισμών. Η Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate λαμβάνει τους πιο πρόσφατους ορισμούς ιών μέσω ενημερώσεων ορισμών και διατηρεί τον υπολογιστή σας ασφαλή από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφαλείας.

Οι ενημερώσεις ορισμών περιέχουν τις πληροφορίες που επιτρέπουν στο προϊόν Norton να αναγνωρίσει και να σας ειδοποιήσει για την παρουσία συγκεκριμένου ιού ή απειλής ασφαλείας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της λειτουργίας Ενημερώσεις για να λαμβάνετε τους πιο πρόσφατους ορισμούς ιών μέσω ενημερώσεων ορισμών και για να διατηρείτε τον υπολογιστή σας ασφαλή από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφαλείας. Οι επιλογές σας είναι:

  • Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate

    Η Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις ορισμών και προγραμμάτων όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

  • Εφαρμογή ενημερώσεων μόνο κατά την επανεκκίνηση

    Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμοστούν στον υπολογιστή σας οι ενημερώσεις προγράμματος τις οποίες λάβατε από την Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate. Ορισμένες ενημερώσεις προγράμματος ενδέχεται να απαιτούν επανεκκίνηση του υπολογιστή σας προκειμένου να ολοκληρωθούν.

    Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, οι ενημερώσεις προγράμματος που απαιτούν επανεκκίνηση του συστήματος εφαρμόζονται αυτόματα την επόμενη φορά που επανεκκινείτε τον υπολογιστή σας. Ωστόσο, οι ενημερώσεις του προγράμματος που δεν απαιτούν επανεκκίνηση του συστήματος εφαρμόζονται άμεσα. Ως προεπιλογή, αυτό το στοιχείο είναι απενεργοποιημένο.

    Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στα Windows 7 ή νεότερη έκδοση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v19117847_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/09/2016