Ρυθμίσεις της λειτουργίας Σαρώσεις και κίνδυνοι

Με τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Σαρώσεις και κίνδυνοι μπορείτε να προσαρμόσετε τις σαρώσεις που εκτελεί το Norton στον υπολογιστή. Μπορείτε να διαμορφώσετε μια σάρωση με βάση την ψηφιακή υπογραφή και το επίπεδο αξιοπιστίας των αρχείων στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ορίσετε πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται το Norton, όταν σαρώνει μηνύματα email.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις της λειτουργίας Σαρώσεις και κίνδυνοι :

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v19117843_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016