Ρυθμίσεις της λειτουργίας Σαρώσεις και κίνδυνοι

Με τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Σαρώσεις και κίνδυνοι μπορείτε να προσαρμόσετε τις σαρώσεις που εκτελεί το Norton στον υπολογιστή. Μπορείτε να διαμορφώσετε μια σάρωση με βάση την ψηφιακή υπογραφή και το επίπεδο αξιοπιστίας των αρχείων στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ορίσετε πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται το Norton, όταν σαρώνει μηνύματα email.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις της λειτουργίας Σαρώσεις και κίνδυνοι :

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19117843_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016