Κατάσταση υπηρεσίας

Για να παρέχει ενημερωμένη υπηρεσία, το Norton Security Online απαιτεί ο υπολογιστής σας να συνδέεται τακτικά στο Internet. Όταν συνδέεστε στο Internet τακτικά, το Norton Security Online λαμβάνει και εγκαθιστά τις διαθέσιμες ενημερώσεις ορισμών και προγραμμάτων από το διακομιστή της Symantec. Προστατεύει τον υπολογιστή σας από νέες απειλές και κινδύνους. Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος στο Internet, η υπηρεσία του Norton Security Online ενδέχεται να μην ενημερώνεται.

Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία σας είναι ενεργή μέσω του παρόχου της υπηρεσίας. Για να ελέγξετε την κατάσταση της υπηρεσίας σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ελέγξτε την υπηρεσία τώρα από το αναπτυσσόμενο μενού. Το Norton Security Online ελέγχει την κατάσταση της υπηρεσίας σας με το διακομιστή Symantec. Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet για να ελέγξετε την κατάσταση της υπηρεσίας σας.

Πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση της προστασίας σας

Πληροφορίες για το Norton LiveUpdate

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1911641_ns_sos_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 23/01/2015