Επεξεργασία προγραμματισμένης σάρωσης

Μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα όλων των προγραμματισμένων προσαρμοσμένων σαρώσεων, είτε πρόκειται για Γρήγορη σάρωση είτε για Πλήρης σάρωση συστήματος από το παράθυρο Σαρώσεις.

Επεξεργασία προγραμματισμένης σάρωσης

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Σαρώσεις.

  2. Στο παράθυρο Σαρώσεις, στην ενότητα Σαρώσεις και Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη σάρωση.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση.

  4. Στο παράθυρο Σαρώσεις, στη στήλη Επεξεργασία σαρώσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας που βρίσκεται δίπλα από την προσαρμοσμένη σάρωση που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  5. Στο παράθυρο Επεξεργασία σαρώσεων, στην καρτέλα Πρόγραμμα σάρωσης, αλλάξτε το πρόγραμμα όπως απαιτείται.

    Οι περισσότερες επιλογές συχνότητας περιλαμβάνουν πρόσθετες επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε το πρόγραμμα πιο λεπτομερές. Ρυθμίστε τις πρόσθετες επιλογές όπως απαιτείται.

  6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  7. Στην καρτέλα Επιλογές σάρωσης, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1910946_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016