Διαγραφή προσαρμοσμένης σάρωσης

Μπορείτε να διαγράψετε προσαρμοσμένες σαρώσεις, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητες.

Διαγραφή προσαρμοσμένης σάρωσης

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Σαρώσεις.

  2. Στο παράθυρο Σαρώσεις, στην ενότητα Σαρώσεις και Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη σάρωση.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση.

  4. Στο παράθυρο Σαρώσεις, στη στήλη Διαγραφή, κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής που βρίσκεται δίπλα από την προσαρμοσμένη σάρωση που θέλετε να διαγράψετε.

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε τη σάρωση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1910897_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016