Εκτέλεση προσαρμοσμένης σάρωσης

Όταν εκτελείτε μια προσαρμοσμένη σάρωση, δεν χρειάζεται να ορίσετε τι θέλετε να σαρώσετε.

Μπορείτε να εκτελέσετε μια προσαρμοσμένη σάρωση στο παράθυρο Σαρώσεις.

Εκτέλεση προσαρμοσμένης σάρωσης

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Σαρώσεις.

 2. Στο παράθυρο Σαρώσεις, στην ενότητα Σαρώσεις και Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη σάρωση.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση.

 4. Στο παράθυρο Σαρώσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση που βρίσκεται δίπλα από την προσαρμοσμένη σάρωση που θέλετε να εκτελέσετε.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές για αναστολή προσαρμοσμένης σάρωσης:

  Παύση

  Αναστέλλει προσωρινά μια προσαρμοσμένη σάρωση.

  Κάντε κλικ στο στοιχείο Συνέχιση για να συνεχιστεί η σάρωση.

  Διακοπή

  Τερματίζει μια προσαρμοσμένη σάρωση.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για επιβεβαίωση.

 5. Στο παράθυρο Σύνοψη αποτελεσμάτων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν κανένα στοιχείο δεν απαιτεί προσοχή, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

  • Αν κάποιο στοιχείο απαιτεί προσοχή, εξετάστε του κινδύνους στο παράθυρο Εντοπίστηκε απειλή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1910881_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017