Αντιμετώπιση απειλών που εντοπίστηκαν κατά τη σάρωση

Στο τέλος μιας σάρωσης, το παράθυρο Σύνοψη αποτελεσμάτων παρέχει τη σύνοψη των αποτελεσμάτων σάρωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Εντοπίστηκαν απειλές για να επιλύσετε προβλήματα σε στοιχεία που δεν επιλύθηκαν αυτόματα κατά τη σάρωση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ιστορικό ασφαλείας για να προβάλετε ξανά τα αποτελέσματα σάρωσης και να επιλύσετε τυχόν απειλές που δεν επιλύθηκαν αυτόματα κατά τη σάρωση. Η ενότητα Προτεινόμενη ενέργεια στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας εμφανίζει την ενέργεια που πρέπει να εκτελέσετε για την επίλυση της απειλής ασφαλείας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1910843_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017