Αντιμετώπιση απειλών που εντοπίστηκαν κατά τη σάρωση

Στο τέλος μιας σάρωσης, το παράθυρο Σύνοψη αποτελεσμάτων παρέχει τη σύνοψη των αποτελεσμάτων σάρωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Εντοπίστηκαν απειλές για να επιλύσετε προβλήματα σε στοιχεία που δεν επιλύθηκαν αυτόματα κατά τη σάρωση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ιστορικό ασφαλείας για να προβάλετε ξανά τα αποτελέσματα σάρωσης και να επιλύσετε τυχόν απειλές που δεν επιλύθηκαν αυτόματα κατά τη σάρωση. Η ενότητα Προτεινόμενη ενέργεια στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας εμφανίζει την ενέργεια που πρέπει να εκτελέσετε για την επίλυση της απειλής ασφαλείας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v1910843_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017