Επεξεργασία των ρυθμίσεων πρόσβασης για μια υπηρεσία

Για κάθε υπηρεσία μπορείτε να επεξεργαστείτε τις παρακάτω ρυθμίσεις πρόσβασης:

 • Ρυθμίσεις πρόσβασης

 • Επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης

 • Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πρόσβασης

Επεξεργασία των ρυθμίσεων πρόσβασης για μια υπηρεσία

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης, στο μενού Επεξεργασία ρυθμίσεων, επιλέξτε τη θέση δικτύου για την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αποκλεισμού σύνδεσης.

 5. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Υπηρεσίες/Θύρες.

 6. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω καρτέλες:

  Εισερχόμενες

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις επιλογές πρόσβασης για τις εισερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

  Εξερχόμενες

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις επιλογές πρόσβασης για τις εξερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

 7. Στο τμήμα παραθύρου Προβολή, επιλέξτε τη γραμμή που περιλαμβάνει το όνομα της υπηρεσίας και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία υπηρεσίας, εκτελέστε τις απαραίτητες αλλαγές.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Επεξεργασία των επιμέρους ρυθμίσεων πρόσβασης για μια υπηρεσία

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης, στο μενού Επεξεργασία ρυθμίσεων, επιλέξτε τη θέση δικτύου για την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αποκλεισμού σύνδεσης.

 5. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Υπηρεσίες/Θύρες.

 6. Στην καρτέλα Εισερχόμενη ή στην καρτέλα Εξερχόμενη, επιλέξτε την υπηρεσία για την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης.

 7. Στο τμήμα παραθύρου Προβολή, επιλέξτε τη γραμμή που περιέχει τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης για την υπηρεσία και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

 8. Στο παράθυρο Επεξεργασία υπηρεσίας, εκτελέστε τις απαραίτητες αλλαγές.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Επεξεργασία των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων πρόσβασης για μια υπηρεσία

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης, στο μενού Επεξεργασία ρυθμίσεων, επιλέξτε τη θέση δικτύου για την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αποκλεισμού σύνδεσης.

 5. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Υπηρεσίες/Θύρες.

 6. Στην καρτέλα Εισερχόμενη ή στην καρτέλα Εξερχόμενη, επιλέξτε τη γραμμή που περιλαμβάνει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πρόσβασης για την υπηρεσία στο τμήμα παραθύρου Προβολή και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 7. Στο παράθυρο Προεπιλεγμένη ενέργεια για <Όνομα υπηρεσίας> που εμφανίζεται, διαλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  Αποδοχή

  Επιτρέπει τις συνδέσεις δικτύου για την υπηρεσία.

  Αποκλεισμός

  Αποκλείει τις συνδέσεις δικτύου για την υπηρεσία.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v18928899_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017