Κατάργηση ρυθμίσεων πρόσβασης για μια εφαρμογή

Για να καταργήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις πρόσβασης που έχετε ορίσει για μια εφαρμογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης :

 • Ρυθμίσεις πρόσβασης για μια εφαρμογή

 • Επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης για μια εφαρμογή

Όμως δεν είναι δυνατό να καταργήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση Αποκλεισμού συνδέσεων που εμφανίζεται στη λίστα.

Κατάργηση ρυθμίσεων πρόσβασης για μια εφαρμογή

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης, στο μενού Επεξεργασία ρυθμίσεων, επιλέξτε τη θέση δικτύου για την οποία θέλετε να καταργήσετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης.

 5. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογές.

 6. Στο τμήμα παραθύρου Προβολή, επιλέξτε το όνομα μιας εφαρμογής και κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  • Κάντε κλικ στο σύμβολο - δίπλα στο όνομα της εφαρμογής.

 7. Στο παράθυρο επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Κατάργηση των επιμέρους ρυθμίσεων πρόσβασης για μια εφαρμογή

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης, στο μενού Επεξεργασία ρυθμίσεων, επιλέξτε τη θέση δικτύου για την οποία θέλετε να καταργήσετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης.

 5. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογές.

 6. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω καρτέλες:

  Εισερχόμενες

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις επιλογές πρόσβασης για τις εισερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

  Εξερχόμενες

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις επιλογές πρόσβασης για τις εξερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

 7. Επιλέξτε τη γραμμή που περιέχει τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης και κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  • Κάντε κλικ στο σύμβολο - δίπλα στην επιμέρους ρύθμιση πρόσβασης για την εφαρμογή.

 8. Στο παράθυρο επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v18928897_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017