Επεξεργασία των ρυθμίσεων πρόσβασης για μια εφαρμογή

Για κάθε εφαρμογή μπορείτε να επεξεργαστείτε τις παρακάτω ρυθμίσεις πρόσβασης:

 • Ρυθμίσεις καταγραφής και ειδοποιήσεων

 • Επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης

 • Τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πρόσβασης που διαμορφώσατε για την εφαρμογή

Επεξεργασία των Ρυθμίσεων καταγραφής και ειδοποιήσεων για μια εφαρμογή

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης, στο μενού Επεξεργασία ρυθμίσεων, επιλέξτε τη θέση δικτύου που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 5. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Εφαρμογές.

 6. Επιλέξτε μια εφαρμογή που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 7. Στο τμήμα παραθύρου Προβολή, επιλέξτε τη γραμμή που περιλαμβάνει το όνομα της εφαρμογής και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 8. Στο παράθυρο Επεξεργασία εφαρμογής μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις καταγραφής. Οι επιλογές σας είναι:

  Παράκαμψη καθολικών ρυθμίσεων καταγραφής

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη καθολικών ρυθμίσεων καταγραφής για να ρυθμίσετε τις επιλογές καταγραφής

  Καταγραφή επιτρεπόμενων εισερχόμενων συνδέσεων

  Τηρεί αρχείο καταγραφής με όλες τις επιτρεπόμενες εισερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

  Καταγραφή επιτρεπόμενων εξερχόμενων συνδέσεων

  Τηρεί αρχείο καταγραφής με όλες τις επιτρεπόμενες εξερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

  Καταγραφή αποκλεισμένων εισερχόμενων συνδέσεων

  Τηρεί αρχείο καταγραφής με όλες τις αποκλεισμένες εισερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

  Καταγραφή αποκλεισμένων εξερχόμενων συνδέσεων

  Τηρεί αρχείο καταγραφής με όλες τις αποκλεισμένες εξερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

 9. Στο παράθυρο Επεξεργασία εφαρμογής μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων. Οι επιλογές σας είναι:

  Παράκαμψη καθολικών ρυθμίσεων ειδοποιήσεων

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη καθολικών ρυθμίσεων ειδοποιήσεων για να ρυθμίσετε τις επιλογές ειδοποιήσεων

  Να λαμβάνω ειδοποίηση σχετικά με επιτρεπόμενες εισερχόμενες συνδέσεις

  Εμφανίζει ειδοποίηση για όλες τις επιτρεπόμενες εισερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

  Να λαμβάνω ειδοποίηση σχετικά με επιτρεπόμενες εξερχόμενες συνδέσεις

  Εμφανίζει ειδοποίηση για όλες τις επιτρεπόμενες εξερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

  Να λαμβάνω ειδοποίηση σχετικά με αποκλεισμένες εισερχόμενες συνδέσεις

  Εμφανίζει ειδοποίηση για όλες τις αποκλεισμένες εισερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

  Να λαμβάνω ειδοποίηση σχετικά με αποκλεισμένες εξερχόμενες συνδέσεις

  Εμφανίζει ειδοποίηση για όλες τις αποκλεισμένες εξερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Επεξεργασία των επιμέρους ρυθμίσεων πρόσβασης για μια εφαρμογή

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης, στο μενού Επεξεργασία ρυθμίσεων, επιλέξτε τη θέση δικτύου για την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης.

 5. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Εφαρμογές.

 6. Επιλέξτε μια εφαρμογή για την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης.

 7. Στο τμήμα παραθύρου Προβολή, επιλέξτε τη γραμμή που περιέχει τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης για την υπηρεσία και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

 8. Στο παράθυρο Επεξεργασία διεύθυνσης επεξεργαστείτε την επιλογή που θέλετε.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Επεξεργασία των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων πρόσβασης για μια εφαρμογή

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης, στο μενού Επεξεργασία ρυθμίσεων, επιλέξτε τη θέση δικτύου για την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πρόσβασης.

 5. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Εφαρμογές.

 6. Στο τμήμα παραθύρου Προβολή επιλέξτε τη γραμμή που περιλαμβάνει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πρόσβασης για την εφαρμογή.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

 8. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, διαλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  Αποδοχή

  Επιτρέπει τις συνδέσεις δικτύου για την εφαρμογή.

  Αποκλεισμός

  Αποκλείει τις συνδέσεις δικτύου για την εφαρμογή.

  Ερώτηση

  Σας εμφανίζει παράθυρο ειδοποίησης.

  Μπορείτε κατόπιν να επιλέξετε αν το τείχος προστασίας πρέπει να επιτρέψει ή να αποκλείσει τις συνδέσεις δικτύου που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v18928896_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017