Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση λειτουργιών προηγμένης προστασίας

Το παράθυρο Για προχωρημένους σάς δίνει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες προηγμένης προστασίας για το προϊόν Norton.

 • Λήψη του Norton DeepSight Community

 • Υποβολή στο Norton DeepSight Community

 • Προστασία από θέματα ευπάθειας

Από προεπιλογή, οι λειτουργίες προηγμένης προστασίας είναι ενεργοποιημένες. Η Symantec συνιστά να μην απενεργοποιήσετε κάποια από τις προηγμένες λειτουργίες τείχους προστασίας.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση λήψης Norton DeepSight Community

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή DeepSight, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις Norton DeepSight, στην καρτέλα Λήψεις, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Λήψη του Norton DeepSight Community, επιλέξτε Απενεργοποίηση.

  • Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Λήψη του Norton DeepSight Community, επιλέξτε Ενεργοποίηση.

 5. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Απενεργοποίηση λειτουργίας υποβολής στο Norton DeepSight Community

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή DeepSight, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις Norton DeepSight, κάντε κλικ στην καρτέλα Υποβολή και εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Υποβολή στο Norton DeepSight Community, επιλέξτε Απενεργοποίηση.

  • Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Υποβολή στο Norton DeepSight Community, επιλέξτε Ενεργοποίηση.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση λειτουργίας Προστασία από θέματα ευπάθειας

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Προστασία από θέματα ευπάθειας, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση Απενεργοποίηση ή Ενεργοποίηση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v18373437_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017