Προβολή ρυθμίσεων Αναγνώρισης θέσης

Από το παράθυρο Αναγνώριση θέσης μπορείτε να προβάλετε την τρέχουσα θέση δικτύου στην οποία είναι συνδεδεμένο το Mac σας, καθώς και την αντίστοιχη ρύθμιση Αναγνώρισης θέσης. Επίσης, μπορείτε να προβάλετε το ιστορικό θέσεων δικτύου στις οποίες είχε συνδεθεί το Mac σας και τις ρυθμίσεις αποκλεισμού συνδέσεων.

Προβολή ρυθμίσεων Αναγνώρισης θέσης

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

  3. Στη γραμμή Αναγνώριση θέσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

    Το παράθυρο Αναγνώριση θέσης εμφανίζει την τρέχουσα θέση δικτύου στην οποία είναι συνδεδεμένο το Mac σας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v18373296_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017