Κανόνας τείχους προστασίας για διευθύνσεις IP

Για να διαμορφώσετε το τείχος προστασίας για ζώνες του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένο το Mac σας, χρησιμοποιείτε το παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης. Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης ζωνών για να καθορίσετε τις διευθύνσεις IP προς τις οποίες θέλετε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τις συνδέσεις.

Στην Αξιόπιστη ζώνη του τμήματος παραθύρου Προβολή φαίνονται οι διευθύνσεις IP προς ή από τις οποίες έχετε επιτρέψει τις απόπειρες πρόσβασης για μια θέση δικτύου. Στη Ζώνη αποκλεισμού του τμήματος παραθύρου Προβολή φαίνεται η διεύθυνση IP προς ή από την οποία έχετε αποκλείσει τις απόπειρες πρόσβασης για μια θέση δικτύου.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες για μια ζώνη χρησιμοποιώντας το παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης :

  • Να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης για μια διεύθυνση IP

  • Να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις πρόσβασης για μια διεύθυνση IP

  • Να καταργείτε τις ρυθμίσεις πρόσβασης για μια διεύθυνση IP

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v18373095_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017