Ρυθμίσεις πρόσβασης για μια υπηρεσία

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης για τις υπηρεσίες που εκτελούνται στο Mac σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης. Για παράδειγμα, έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης για την υπηρεσία FTP (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στους κοινόχρηστους φακέλους του Mac σας μέσω της θύρας 21. Προσαρμόστε το τείχος προστασίας για την υπηρεσία FTP ώστε να επιτρέπει ή να αποκλείει τις εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις.

Όταν προσθέτετε μια υπάρχουσα υπηρεσία, το προϊόν Norton εμφανίζει τη θύρα μέσω της οποίας η υπηρεσία επικοινωνεί για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις.

Για κάθε υπηρεσία έχετε επίσης τη δυνατότητα να διαμορφώνετε τις προεπιλεγμένες και τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση πρόσβασης ισχύει για όλες τις συνδέσεις προς ή από τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Με τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης επιτρέπετε ή αποκλείετε συνδέσεις προς συγκεκριμένους υπολογιστές.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες για μια υπηρεσία χρησιμοποιώντας το παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης :

  • Να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας

  • Να προσαρμόζετε τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης

  • Να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις πρόσβασης

  • Να καταργείτε τις ρυθμίσεις πρόσβασης

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v18368830_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017