Διαμόρφωση της λειτουργίας Λήψης του Norton DeepSight Community

Με τη λειτουργία Λήψη του Norton DeepSight Community λαμβάνετε την ενημερωμένη λίστα διευθύνσεων IP τις οποίες η Symantec έχει αναγνωρίσει ως διευθύνσεις επιτιθέμενων.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Λήψη του Norton DeepSight Community για να λαμβάνετε την ενημερωμένη λίστα διευθύνσεων IP από τους διακομιστές της Symantec.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Λήψη του Norton DeepSight Community στο παράθυρο Για προχωρημένους προκειμένου να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη των πληροφοριών από τους διακομιστές της Symantec.

Διαμόρφωση της λειτουργίας Λήψης του Norton DeepSight Community

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή DeepSight, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

  Στο παράθυρο Ρυθμίσεις Norton DeepSight εμφανίζεται μια λίστα διευθύνσεων IP τις οποίες η Symantec έχει αναγνωρίσει ως διευθύνσεις επιτιθέμενων.

 4. Στην καρτέλα Λήψεις, διαλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να ορίσετε τις συνδέσεις για όλες τις διευθύνσεις IP της λίστας.

  Οι επιλογές σας είναι:

  Αποκλεισμός όλων των συνδέσεων

  Σας δίνει τη δυνατότητα να αποκλείσετε όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις από όλες τις διευθύνσεις IP της λίστας.

  Αποκλεισμός μόνο εισερχόμενων συνδέσεων

  Σας δίνει τη δυνατότητα να αποκλείσετε μόνο τις εισερχόμενες συνδέσεις από τις διευθύνσεις IP της λίστας.

 5. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v18368393_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 04/05/2018