Ρυθμίσεις τείχους προστασίας

Με τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο το τείχος προστασίας πρέπει να παρακολουθεί και να αποκρίνεται στις εισερχόμενες και εξερχόμενες επικοινωνίες δικτύου. Οι ρυθμίσεις του τείχους προστασίας περιλαμβάνουν τις επιλογές πρόσβασης για τις εφαρμογές, υπηρεσίες και θύρες στο Mac σας. Επίσης, περιλαμβάνουν ρυθμίσεις πρόσβασης για συνδέσεις προς ή από τους άλλους υπολογιστές που υπάρχουν στο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το Mac σας.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο Τείχος προστασίας για να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις τείχους προστασίας:

Αποκλεισμός εφαρμογών

Σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τους κανόνες τείχους προστασίας για τις εφαρμογές που εκτελούνται στο Mac σας προκειμένου να μπορούν να συνδεθούν στο Internet.

Οι ρυθμίσεις αποκλεισμού εφαρμογών καθορίζουν αν θα επιτραπεί ή όχι η σύνδεση στο Internet για μια εφαρμογή, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης Web ή το iTunes.

Οι ρυθμίσεις Αποκλεισμού εφαρμογών δεν αφορούν κάποια ορισμένη θέση δικτύου. Οι ρυθμίσεις Αποκλεισμού εφαρμογών δεν αλλάζουν μόλις βρεθείτε σε άλλη θέση δικτύου.

Για να ορίσετε την πρόσβαση στο Internet για τις εφαρμογές στο Mac σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Παράμετροι της κατηγορίας Αποκλεισμός εφαρμογών.

Όταν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των ρυθμίσεων Αποκλεισμού συνδέσεων και Αποκλεισμού εφαρμογών, οι πρώτες έχουν προτεραιότητα έναντι των δεύτερων.

Αποκλεισμός σύνδεσης

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τις εφαρμογές, θύρες, υπηρεσίες και διευθύνσεις IP οι οποίες:

  • Συνδέονται στο Mac σας.

  • Συνδέονται σε κάποιο δίκτυο.

Οι ρυθμίσεις Αποκλεισμού συνδέσεων καθορίζουν αν θα επιτραπούν ή όχι οι εισερχόμενες ή εξερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη υπηρεσία, εφαρμογή ή θύρα. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το τείχος προστασίας έτσι ώστε να επιτρέπει ή να αποκλείει μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP στο δίκτυο.

Οι ρυθμίσεις Αποκλεισμού συνδέσεων ισχύουν μόνο για μια συγκεκριμένη θέση.

Για να ορίσετε συνδέσεις για εφαρμογές και υπηρεσίες που εκτελούνται στο Mac σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο ρυθμίσεων στη γραμμή Αποκλεισμός σύνδεσης.

Προστασία από θέματα ευπάθειας

Σας βοηθά να εντοπίζετε και να αποτρέπετε εισβολές μέσω Internet. Η λειτουργία Προστασίας από θέματα ευπάθειας παρακολουθεί όλη την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση στο Mac σας και αποκλείει κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ευαισθησία των προγραμμάτων του Mac σας απέναντι σε κακόβουλες επιθέσεις. Επίσης, παρέχει πληροφορίες σχετικά με γνωστές επιθέσεις. Μπορείτε να διαχειριστείτε τη λίστα υπογραφών που λαμβάνονται υπόψη στη λειτουργία Προστασίας από θέματα ευπάθειας.

Αναγνώριση θέσης

Σας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις τείχους προστασίας ανάλογα με τη θέση δικτύου στην οποία είναι συνδεδεμένο το Mac σας.

Οι ρυθμίσεις τείχους προστασίας που ορίζετε περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις αποκλεισμού συνδέσεων για τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που εκτελούνται στον υπολογιστή Mac. Όταν συνδέσετε το φορητό υπολογιστή Mac σε μια νέα θέση δικτύου, το προϊόν Norton θα σας ζητήσει να επιλέξετε μια νέα ρύθμιση τείχους προστασίας για αυτήν τη θέση δικτύου.

DeepSight

Σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λήψης του Norton DeepSight Community. Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε την ενημερωμένη λίστα διευθύνσεων IP τις οποίες η Symantec έχει αναγνωρίσει ως διευθύνσεις επιτιθέμενων. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Λήψης του Norton DeepSight Community για να λαμβάνετε την ενημερωμένη λίστα διευθύνσεων IP από τους διακομιστές της Symantec.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v18368335_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 04/05/2018