Ρυθμίσεις πρόσβασης για μια εφαρμογή

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης των εφαρμογών στο δίκτυο, χρησιμοποιείτε το παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης. Μπορείτε να διαμορφώσετε το τείχος προστασίας έτσι ώστε να επιτρέπει ή να αποκλείει συνδέσεις δικτύου προς ή από εφαρμογές όπως το iTunes.

Για κάθε εφαρμογή έχετε επίσης τη δυνατότητα να διαμορφώνετε τις προεπιλεγμένες και τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πρόσβασης ισχύουν για όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις στο δίκτυό σας. Με τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης επιτρέπετε ή αποκλείετε συνδέσεις προς συγκεκριμένους υπολογιστές.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες για μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας το παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης :

  • Να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας

  • Να προσαρμόζετε τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης

  • Να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις πρόσβασης

  • Να καταργείτε τις ρυθμίσεις πρόσβασης

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v18368297_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017