Ρυθμίσεις πρόσβασης για μια εφαρμογή

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης των εφαρμογών στο δίκτυο, χρησιμοποιείτε το παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης. Μπορείτε να διαμορφώσετε το τείχος προστασίας έτσι ώστε να επιτρέπει ή να αποκλείει συνδέσεις δικτύου προς ή από εφαρμογές όπως το iTunes.

Για κάθε εφαρμογή έχετε επίσης τη δυνατότητα να διαμορφώνετε τις προεπιλεγμένες και τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πρόσβασης ισχύουν για όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις στο δίκτυό σας. Με τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης επιτρέπετε ή αποκλείετε συνδέσεις προς συγκεκριμένους υπολογιστές.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες για μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας το παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης :

  • Να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας

  • Να προσαρμόζετε τις επιμέρους ρυθμίσεις πρόσβασης

  • Να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις πρόσβασης

  • Να καταργείτε τις ρυθμίσεις πρόσβασης

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v18368297_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017