Ορισμός διάρκειας χρονικού ορίου αδράνειας

Μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια μετά το πέρας της οποίας το Norton θα πρέπει να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας ως αδρανή. Μπορείτε να επιλέξετε μια τιμή (σε λεπτά) μεταξύ 1 και 30 λεπτών. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή για την καθορισμένη διάρκεια, το προϊόν Norton αναγνωρίζει τον υπολογιστή ως αδρανή. Έπειτα, το προϊόν Norton εκτελεί τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί για εκτέλεση σε χρόνο αδράνειας.

Ορισμός διάρκειας χρονικού ορίου αδράνειας

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στη γραμμή Χρονικό όριο αδράνειας, στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε τη διάρκεια που θέλετε να καθορίσετε.

    Ίσως χρειαστεί να μετακινηθείτε στο παράθυρο για να δείτε την επιλογή.

  4. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v16052251_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2018