Ρύθμιση παραμέτρων επιλογής Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δικτύου

Όταν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης για να συνδεθείτε στο Internet, πρέπει να καθορίσετε τις λεπτομέρειες του διακομιστή μεσολάβησης. Το παράθυρο Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή δικτύου σας επιτρέπει να εισάγετε αυτόματες ρυθμίσεις παραμέτρων, ρυθμίσεις μεσολαβητή και ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης. Οι ρυθμίσεις διαμεσολαβητή δικτύου σας επιτρέπουν να συνδέεστε στο Internet ενώ εκτελείτε εργασίες όπως η ενεργοποίηση της υπηρεσίας ή η αξιολόγηση των επιλογών υποστήριξης.

Ρύθμιση παραμέτρων επιλογής Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δικτύου

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

 3. Στη γραμμή Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή δικτύου, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων.

 4. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή δικτύου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν θέλετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να εντοπίζει αυτόματα τις ρυθμίσεις σύνδεσης δικτύου, στην περιοχή Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, επιλέξτε Αυτόματος εντοπισμός ρυθμίσεων.

  • Αν ο διακομιστής μεσολάβησης απαιτεί μια διεύθυνση URL για αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, στην περιοχή Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, επιλέξτε Χρήση δέσμης ενεργειών για αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του αρχείου PAC στο πλαίσιο URL.

  • Αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης, στην ενότητα Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε Να χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης για συνδέσεις HTTP. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL ή IP του διακομιστή μεσολάβησης και στο πλαίσιο Θύρα, πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης. Μπορείτε να ορίσετε μια τιμή μεταξύ 1 και 65535.

  • Αν ο διακομιστής μεσολάβησης απαιτεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, στην περιοχή Έλεγχος ταυτότητας, επιλέξτε Χρειάζομαι έλεγχο ταυτότητας για να συνδεθώ μέσω του τείχους προστασίας μου ή του διακομιστή μεσολάβησης. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη στο πλαίσιο Όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης.

 5. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή δικτύου, επιλέξτε Εφαρμογή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15707976_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 22/02/2018