Επεξεργασία προσαρμοσμένης σάρωσης

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια προσαρμοσμένη σάρωση που δημιουργήσατε. Μπορείτε να συμπεριλάβετε πρόσθετα αρχεία ή φάκελους στη σάρωση ή να καταργήσετε αρχεία ή φάκελους που δεν θέλετε να σαρώσετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα της σάρωσης.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια Προσαρμοσμένη σάρωση στο παράθυρο Σαρώσεις.

Επεξεργασία προσαρμοσμένης σάρωσης

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Σαρώσεις.

  2. Στο παράθυρο Σαρώσεις, στην ενότητα Σαρώσεις και Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη σάρωση.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση.

  4. Στο παράθυρο Σαρώσεις, στη στήλη Επεξεργασία σαρώσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας που βρίσκεται δίπλα από την προσαρμοσμένη σάρωση που θέλετε να τροποποιήσετε.

  5. Στο παράθυρο Επεξεργασία σάρωσης, στην καρτέλα Στοιχεία σάρωσης, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να σαρώσετε. Επιλογή στοιχείων σάρωσης

  6. Στην καρτέλα Πρόγραμμα σάρωσης, ορίστε τη συχνότητα και την ώρα κατά την οποία θέλετε να εκτελείται η σάρωση. Προγραμματισμός σάρωσης

  7. Στην καρτέλα Επιλογές σάρωσης, ρυθμίστε τις παραμέτρους των επιλογών της σάρωσης, όπως απαιτείται. Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών σάρωσης

  8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v15672377_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017