Προβολή των διαγραμμάτων CPU και μνήμης

Το Norton παρακολουθεί τη συνολική χρήση CPU συστήματος και μνήμης και τη χρήση CPU και μνήμης που αφορά συγκεκριμένα το Norton. Το διάγραμμα στα αριστερά του παραθύρου Διαγράμματα εμφανίζει το μετρητή χρήσης CPU.

Προβολή των διαγραμμάτων CPU και μνήμης

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απόδοση και έπειτα στην επιλογή Διαγράμματα.

  2. Στο παράθυρο Διαγράμματα, στο αριστερό πλαίσιο, κάντε κλικ στο στοιχείο Χρήση.

  3. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

    • Για να δείτε το διάγραμμα CPU, κάντε κλικ στην καρτέλα CPU.

    • Για να δείτε το διάγραμμα μνήμης, κάντε κλικ στην καρτέλα Μνήμη.

    • Για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το διάγραμμα, κάντε κλικ στις επιλογές 10m, 30m, 90m, 1D, 1W, ή 1M δίπλα στην επιλογή Μεγέθυνση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v15625060_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 09/06/2017