Προβολή αρχείων χρησιμοποιώντας το Norton Insight

Το Norton Insight παρέχει πληροφορίες αξιοπιστίας σχετικά με τα Αρχεία ενδιαφέροντος που υπάρχουν στον υπολογιστή σας. Το Norton σάς επιτρέπει να βλέπετε συγκεκριμένες κατηγορίες αρχείων με βάση την επιλογή που κάνετε στο παράθυρο Norton Insight.

Η αναπτυσσόμενη λίστα που είναι διαθέσιμη στο παράθυρο Norton Insight παρέχει τις παρακάτω επιλογές:

Όλες οι εκτελούμενες διεργασίες

Αναγράφει όλες τις διεργασίες που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.

Όλα τα αρχεία

Περιλαμβάνει τα Αρχεία ενδιαφέροντος.

Στοιχεία εκκίνησης

Περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα που εκτελούνται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας.

Όλες οι υπομονάδες που έχουν φορτωθεί

Παραθέτει όλα τα αρχεία και προγράμματα που είναι επί του παρόντος φορτωμένα στη μνήμη του προγράμματος.

Υψηλότερος αντίκτυπος απόδοσης

Περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα που καταναλώνουν μέγιστους πόρους του υπολογιστή σας.

Το Norton εμφανίζει μια λίστα με τα 10 κυριότερα αρχεία ενδιαφέροντος που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο στον υπολογιστή σας.

Μεγαλύτερη χρήση στην Kοινότητα

Περιλαμβάνει τα αρχεία που χρησιμοποιούνται περισσότερο από την κοινότητα.

Αρχεία αξιόπιστα για το χρήστη

Περιλαμβάνει τα Αρχεία ενδιαφέροντος που επισημάνατε μη αυτόματα ως αξιόπιστα στο παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight.

Αυτή η κατηγορία δεν περιλαμβάνει τα αρχεία που δεν ανήκουν στα Αρχεία ενδιαφέροντος, ακόμη κι αν τα αρχεία αυτά έχουν επισημανθεί μη αυτόματα ως αξιόπιστα.

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την αξιοπιστία του χρήστη από όλα τα Αρχεία ενδιαφέροντος που έχετε επισημάνει μη αυτόματα ως αξιόπιστα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εκκαθάριση αξιοπιστίας χρηστών δίπλα από την αναπτυσσόμενη λίστα, ώστε να καταργήσετε την αξιοπιστία χρηστών.

Μη αξιόπιστα αρχεία

Περιλαμβάνει τα αρχεία που δεν είναι Αξιόπιστα αρχεία Norton.

Μπορείτε να επισημάνετε ως αξιόπιστα όλα τα αρχεία που δεν είναι αξιόπιστα με μη αυτόματο τρόπο, αν κάνετε κλικ στην επιλογή Χαρακτηρισμός όλων των αρχείων ως αξιόπιστων δίπλα στην αναπτυσσόμενη λίστα.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες αρχείου, όπως το όνομα αρχείου, το επίπεδο αξιοπιστίας, η χρήση από την κοινότητα και η χρήση πόρων. Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου το επίπεδο αξιοπιστίας ενός αρχείου έχει αλλάξει ή μια διαδικασία που εκτελείται έχει τερματιστεί. Μπορείτε να ανανεώσετε το παράθυρο Norton Insight για να ενημερώσετε τη λίστα και τις λεπτομέρειες των αρχείων. Το μέτρο κάλυψης παρέχει μια γραφική αναπαράσταση του ποσοστού των Αξιόπιστων αρχείων Norton και του συνολικού αριθμού Αρχείων ενδιαφέροντος. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό, τόσο πιο γρήγορη είναι η σάρωση.

Προβολή αρχείων χρησιμοποιώντας το Norton Insight

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Σαρώσεις.

  2. Στο παράθυρο Σαρώσεις, επιλέξτε το στοιχείο Norton Insight και έπειτα στην επιλογή Μετάβαση.

  3. Στο παράθυρο Norton Insight, επιλέξτε μια ρύθμιση από την αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση, για να προβάλετε μια κατηγορία αρχείων.

    Ίσως χρειαστεί να μετακινηθείτε προς τα κάτω, για να δείτε όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται στην περιοχή λεπτομερειών.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Ανανέωση της λίστας αρχείων

  • Στο παράθυρο Norton Insight, στην επάνω πλευρά του εικονιδίου του αρχείου, κάντε κλικ στο εικονίδιο ανανέωσης.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v15624052_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016