Πρόληψη εισβολής

Η λειτουργία Πρόληψη εισβολής σάς προστατεύει από επιθέσεις όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Σαρώνει την κίνηση δικτύου για υπογραφές επίθεσης, όπως απειλές κοινωνικών δικτύων και εξερχόμενες επιθέσεις, για να εντοπίζει τις απόπειρες εκμετάλλευσης ευπαθειών στο λειτουργικό σύστημά σας ή σε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε. Προκειμένου να διατηρεί την προστασία σας, η Πρόληψη εισβολής απορρίπτει πακέτα από υπολογιστές που επιχειρούν να αποστείλουν δεδομένα με γνωστές υπογραφές επίθεσης. Αποκλείει τις συνδέσεις σε αυτούς τους υπολογιστές.

Από προεπιλογή, η Πρόληψη εισβολής είναι ενεργοποιημένη. Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, ούτως ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Όταν η Πρόληψη εισβολής είναι απενεργοποιημένη, ο υπολογιστής σας δεν προστατεύεται επαρκώς από απειλές από το Internet και κινδύνους ασφαλείας.

Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων της Πρόληψης εισβολής

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν η Πρόληψη εισβολής εντοπίζει απειλές. Από προεπιλογή, οι ειδοποιήσεις της Πρόληψης εισβολής είναι ενεργοποιημένες.

Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων της Πρόληψης εισβολής

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόληψη εισβολής και Προστασία προγράμματος περιήγησης.

  4. Στην ενότητα Πρόληψη εισβολής, στη γραμμή Ειδοποιήσεις, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Απενεργοποίηση.

  5. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v15471442_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016