Άλλα προϊόντα

Ενημερώστε τα προγράμματά σας με το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού της Norton

Η λειτουργία "Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού" στην προστασία Norton έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τα προγράμματα τρίτων κατασκευαστών ενημερωμένα, ώστε να εξαλείψετε τα τρωτά σημεία ασφάλειας. Για απόλυτη προστασία, είναι σημαντικό να διασφαλίζετε ότι όλα τα προγράμματα είναι ενημερωμένα στην πιο πρόσφατη έκδοση. Ένα πρόγραμμα που δεν είναι ενημερωμένο ενδέχεται αν μην διαθέτει τα πιο πρόσφατα μέτρα ασφαλείας, καθιστώντας πιο εύκολο για τους διαδικτυακούς εγκληματίες να εκμεταλλευτούν αυτό το πρόγραμμα και να αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή και στα δεδομένα σας.

Το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού δεν υποστηρίζεται για όλα τα προγράμματα. Για να μάθετε την υποστηριζόμενη λίστα προγραμμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Λίστα προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό χρήστη των Windows με δικαιώματα διαχειριστή.

Αν είστε χρήστης δοκιμαστικής έκδοσης και η προστασία Norton ήταν προεγκατεστημένη στη συσκευή Windows που διαθέτετε, δεν μπορείτε να ενημερώσετε αυτόματα τα προγράμματά σας στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Εκτός από τις ενημερώσεις προγραμμάτων, το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού μπορεί επίσης να πραγματοποιεί σαρώσεις για ενημερώσεις κώδικα των Windows. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Να συμπεριλαμβάνονται ενημερώσεις των Windows για ενεργοποίηση του Windows Update Agent ώστε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις κώδικα των Windows. Ωστόσο, εάν έχετε διακόψει τις ενημερώσεις στις ρυθμίσεις των Windows, το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού δεν θα πραγματοποιήσει σάρωση για ενημερώσεις των Windows. Σας συνιστούμε να μην διακόπτετε τις ενημερώσεις των Windows, καθώς μπορεί να χάσετε σημαντικές ενημερώσεις για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του υπολογιστή.

Σημαντικό: Οι ενημερώσεις κώδικα των Windows καταναλώνουν μέγιστους πόρους συστήματος και εύρος ζώνης δικτύου. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της ενημέρωσης. Ο χρόνος που απαιτείται μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα, τη διαμόρφωση του συστήματος και το μέγεθος της(των) ενημέρωσης(εων).

Εκτελέστε το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού για να ενημερώσετε τα προγράμματά σας στην πιο πρόσφατη έκδοση

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφάλειας συσκευής Norton.
 2. Στο παράθυρο My Norton, δίπλα από το στοιχείο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση.
 3. Στο παράθυρο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού, περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η σάρωση.
  Εάν εμφανίζεται προηγούμενο αποτέλεσμα σάρωσης, κάντε κλικ στην Επανάληψη σάρωσης.
 4. Στην καρτέλα Προγράμματα που απαιτούν προσοχή, επιλέξτε τα προγράμματα που θέλετε να ενημερώσετε.
 5. Εάν θέλετε να ελέγχει για ενημερώσεις των Windows το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού, επιλέξτε Να συμπεριλαμβάνονται ενημερώσεις των Windows.
  Εάν είχατε συμπεριλάβει ενημερώσεις των Windows στην προηγούμενη σάρωση και επιλέξατε να καταργήσετε την επιλογή Να συμπεριλαμβάνονται ενημερώσεις των Windows στην τρέχουσα σάρωση, οι ενημερώσεις κώδικα των Windows αποκλείονται μόνο για την τρέχουσα περίοδο σάρωσης.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση.

  Συμβουλή: Δεν χρειάζεται να περιμένετε το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού να ολοκληρώσει τη διαδικασία σάρωσης ή ενημέρωσης. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο της αρχικής σελίδας στα αριστερά ή να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο και να συνεχίσετε με τις άλλες εργασίες σας.

 7. Με βάση τα αποτελέσματα της σάρωσης, επανεξετάστε τις καταστάσεις και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα.
 8. Εάν δεν θέλετε να ενημερώσετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιλέξτε το πρόγραμμα και κάντε κλικ στην επιλογή Εξαίρεση.
 9. Στην καρτέλα Άλλες εφαρμογές, ελέγξτε τα προγράμματα που ενημερώθηκαν στην πιο πρόσφατη έκδοση.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη ενημέρωση

Με ενεργοποιημένη την επιλογή Αυτόματη ενημέρωση, το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού εκτελείται στο παρασκήνιο μία φορά κάθε 7 ημέρες και ελέγχει αν υπάρχει διαθέσιμη πιο πρόσφατη έκδοση για οποιοδήποτε από τα εγκατεστημένα προγράμματα. Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα ενημερώνεται αυτόματα στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Η Αυτόματη ενημέρωση δεν υποστηρίζεται για όλα τα προγράμματα. Ορισμένα προγράμματα μπορεί να απαιτούν χειροκίνητη ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Η αυτόματη ενημέρωση δεν είναι διαθέσιμη αν η προστασία Norton ήταν προεγκατεστημένη στη συσκευή με Windows.

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφάλειας συσκευής Norton.
 2. Στο παράθυρο My Norton, στο κεντρικό τμήμα, κάντε κλικ στο εικονίδιο των ρυθμίσεων > Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού.
 3. Στο παράθυρο ρυθμίσεων του Προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον διακόπτη Αυτόματη ενημέρωση.
 4. Για να συμπεριλάβετε όλα τα προγράμματα στη σάρωση, ενεργοποιήστε την επιλογήΝα συμπεριλαμβάνονται προγράμματα που δεν υποστηρίζονται από την αυτόματη ενημέρωση.
  Σημαντικό: Όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή, τα προγράμματα που απαιτούν μη αυτόματη ενημέρωση περιλαμβάνονται και αυτά στη σάρωση. Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε αυτά τα προγράμματα στην τελευταία έκδοση με μη αυτόματο τρόπο.

Εξαίρεση προγραμμάτων που δεν υποστηρίζονται από την Αυτόματη ενημέρωση

Από προεπιλογή, τα προγράμματα που δεν υποστηρίζονται από την Αυτόματη ενημέρωση δεν περιλαμβάνονται στη σάρωση του Προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού. Αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Συμπεριλάβετε προγράμματα που υποστηρίζονται από την Αυτόματη ενημέρωση, θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε.

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφάλειας συσκευής Norton.
 2. Στο παράθυρο My Norton, στο κεντρικό τμήμα, κάντε κλικ στο εικονίδιο των ρυθμίσεων > Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού.
 3. Στο παράθυρο των ρυθμίσεων του Προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού, απενεργοποιήστε την επιλογή Συμπεριλάβετε προγράμματα που υποστηρίζονται από την Αυτόματη ενημέρωση.
  Τα προγράμματα που απαιτούν μη αυτόματη ενημέρωση δεν θα περιλαμβάνονται στην επόμενη σάρωση.

Μάθετε για τις διάφορες καταστάσεις ενημέρωσης προγραμμάτων

Software Updater - program states
Κατάσταση Περιγραφή Συμβουλές
Διαθέσιμη ενημέρωση Διατίθεται νέα έκδοση. Η τρέχουσα έκδοση του προγράμματος που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας δεν είναι η πιο πρόσφατη. Το πρόγραμμα με αυτή την κατάσταση ενημερώνεται στην τελευταία έκδοση όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση. Επιλέξτε το πρόγραμμα και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση
Ενημερωμένο Έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας η πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Η τρέχουσα έκδοση του προγράμματος που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας είναι η πιο πρόσφατη. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το πρόγραμμα στα επόμενα αποτελέσματα της σάρωσης του Προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού, προσθέστε το στη λίστα αποκλεισμού.
Ολοκληρώθηκε Έγινε λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
Απέτυχε Η λήψη ενημερώσεων απέτυχε. Εκτελέστε το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού με μη αυτόματο τρόπο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
Παραλήφθηκε Μπορεί να παραλείψατε σκόπιμα την ενημέρωση στην τελευταία σάρωση. Εάν θέλετε να ενημερώσετε το πρόγραμμα στην τελευταία έκδοση πρόγραμμα, επιλέξτε το πρόγραμμα και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση. Αν δεν θέλετε να ενημερώσετε το πρόγραμμα, προσθέστε το στη λίστα εξαιρέσεων.
Ακυρώθηκε Ενδέχεται να κάνατε κλικ στην επιλογή Διακοπή όταν η σάρωση του Προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού βρισκόταν σε εξέλιξη Κάντε κλικ στην επιλογή Εκ νέου σάρωση.
Πρέπει να κλείσετε το πρόγραμμα Έγινε λήψη της ενημέρωσης. Ωστόσο, το πρόγραμμα πρέπει να κλείσει για να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις. Κλείστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να εξακολουθούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο ακόμη και μετά το κλείσιμό τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να τερματίσετε και τις διεργασίες παρασκηνίου.
Απαιτείται επανεκκίνηση Απαιτείται επανεκκίνηση του συστήματος για εγκατάσταση των ενημερώσεων που έχουν ληφθεί. Αποθηκεύστε την εργασία σας και επιλέξτε Επανεκκίνηση τώρα. Σας προτείνουμε να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

Οι ακόλουθες καταστάσεις εμφανίζονται εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Να συμπεριλαμβάνονται προγράμματα που δεν υποστηρίζονται από την αυτόματη ενημέρωση στο παράθυρο ρυθμίσεων του Προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού:

Κατάσταση Περιγραφή Συμβουλές
Απαιτείται μη αυτόματη ενημέρωση Το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού δεν μπορεί να ενημερώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Απαιτείται η παρέμβασή σας. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Απαιτείται μη αυτόματη ενημέρωση για να μεταβείτε στον ιστότοπο του προγράμματος για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση. Αν δεν είναι διαθέσιμος ο σύνδεσμος, θα πρέπει να επισκεφθείτε χειροκίνητα τον ιστότοπο του προγράμματος και να ελέγξετε αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση.
Απαιτείται μη αυτόματος έλεγχος Το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού δεν μπορεί να εντοπίσει αν υπάρχει ενημέρωση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Απαιτείται η παρέμβασή σας. Θα πρέπει να επισκεφθείτε χειροκίνητα τον ιστότοπο του προγράμματος και να ελέγξετε αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση. Για ορισμένα προγράμματα, η τελευταία έκδοση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να προσθέσετε τέτοια προγράμματα στη λίστα αποκλεισμού, ώστε το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού να παραλείπει τα προγράμματα αυτά στην επόμενη σάρωση.
Η ενημέρωση δεν υποστηρίζεται Το πρόγραμμα με αυτή την κατάσταση απαιτεί μη αυτόματη παρέμβαση για να ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση. Η τρέχουσα έκδοση του προγράμματος που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας δεν είναι η πιο πρόσφατη. Πρέπει να κάνετε μη αυτόματη ενημέρωση της συσκευής σας στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αφού κάνετε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση, η κατάσταση αλλάζει σε Απαιτείται μη αυτόματη ενημέρωση ή Απαιτείται μη αυτόματος έλεγχος ανάλογα με το πρόγραμμα.
Τα προγράμματα που δεν υποστηρίζονται πλέον από τους αντίστοιχους προμηθευτές εμφανίζουν ένα σήμα EOL (τέλος διάρκειας ζωής). Αυτά τα προγράμματα έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους και ενδέχεται να μην λαμβάνουν ενημερώσεις στο μέλλον. Από προεπιλογή, τα προγράμματα EOL εμφανίζονται στα αποτελέσματα σαρώσεων του Προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού μετά από κάθε σάρωση, ακόμη και αν τα προγράμματα είναι ενημερωμένα. Εάν δεν θέλετε να βλέπετε τα προγράμματα EOL, προσθέστε τα προγράμματα αυτά στη λίστα αποκλεισμού.Για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους, σας συνιστούμε να ελέγξετε για εναλλακτικά προγράμματα και να απεγκαταστήσετε τα προγράμματα EOL.

Εξαίρεση συγκεκριμένου προγράμματος από τις σαρώσεις του Προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού

Εάν για το πρόγραμμα που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε από τη λίστα εξαίρεσης εκκρεμεί κάποια ενέργεια του χρήστη (για παράδειγμα, απαιτείται επανεκκίνηση), το πρόγραμμα προστίθεται ή αφαιρείται από τη λίστα εξαίρεσης μόνο από την επόμενη σάρωση.

Δεν μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ενημέρωσης κώδικα των Windows στη λίστα αποκλεισμού. Αν δεν θέλετε η προστασία Norton να ενημερώνει τις ενημερώσεις των Windows, καταργήστε την επιλογή Να συμπεριλαμβάνονται ενημερώσεις των Windows στο παράθυρο Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού.
 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.
 2. Στο παράθυρο My Norton, στο κεντρικό τμήμα, κάντε κλικ στο εικονίδιο των ρυθμίσεων > Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού > Εξαιρούμενα προγράμματα.
 3. Στο παράθυρο Αποκλεισμένα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
 4. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να εξαιρέσετε και κάνατε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
  Το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού δεν εξετάζει πλέον το πρόγραμμα για νέες ενημερώσεις.

  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εξαίρεση στο παράθυρο του Προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού για να εξαιρέσετε κάποιο πρόγραμμα. Εάν θέλετε το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού να σαρώνει ένα αποκλεισμένο πρόγραμμα, επιλέξτε το πρόγραμμα στο παράθυρο Αποκλεισμένα προγράμματα και κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής (X). Το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού ξεκινά τον έλεγχο για νέες ενημερώσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα από την επόμενη σάρωση.

Απενεργοποίηση του Προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού

Αν δεν θέλετε το προϊόν Norton να εκτελεί σαρώσεις για μη ενημερωμένα προγράμματα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού". Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά ανά πάσα στιγμή.

Η αλλαγή θα εφαρμοστεί από την επόμενη σάρωση του Προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού. Αν μια σάρωση ή μια εργασία ενημέρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, η αλλαγή δεν θα ακυρώσει την τρέχουσα εργασία.

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφάλειας συσκευής Norton.
 2. Στο παράθυρο My Norton, στο κεντρικό τμήμα, κάντε κλικ στο εικονίδιο των ρυθμίσεων > Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού.
 3. Στο παράθυρο των ρυθμίσεων του Προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού, σύρετε τον διακόπτη δίπλα από την επιλογή Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού στη θέση απενεργοποίησης.

Λίστα προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού

Παραγωγικότητα

Προμηθευτής Προϊόν(τα)
Apple Inc. Υποστήριξη κινητών συσκευών της Apple, Ενημέρωση λογισμικού της Apple, QuickTime, iCloud, iCloud Outlook, iTunes
Adobe Systems Inc. Adobe AIR, Adobe Acrobat DC Classic, Adobe Acrobat DC Continuous, Adobe Acrobat Reader DC Classic, Adobe Acrobat Reader DC Continuous, Adobe Bridge, Adobe Flash Player (ActiveX/NPAPI), Adobe Illustrator, Adobe Reader, Adobe Shockwave Player
Dropbox, Inc. Dropbox
Λογισμικό Foxit Foxit PDF Reader, Foxit PhantomPDF, Foxit Reader
Google Inc. Google Drive, Google Drive File Stream, Google Talk, Picasa
Microsoft Corporation Microsoft .NET Core Runtime, Microsoft ASP.NET Core, Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection, Microsoft OneDrive, Microsoft Power BI Desktop, Microsoft Security Essentials, Microsoft SharePoint Designer, Microsoft Visual C++ Redistributable, Microsoft Visual Studio, Silverlight, System Center Endpoint Protection, Visual Studio Community, Visual Studio Professional, Windows Virtual PC
PlotSoft L.L.C. PDFill PDF Editor
TechSmith Corporation Camtasia Studio, Snagit
Evernote Corp. Evernote
Dom Lachowicz AbiWord
Inkscape.Org Inkscape

Προγράμματα περιήγησης

Προμηθευτής Προϊόν(τα)
Apple Inc. Safari
Avant Force Avant Browser, Orca Browser
Baidu Inc. Πρόγραμμα περιήγησης Spark
Fenrir Inc. Sleipnir
FlashPeak Inc. SlimBrowser
Flock, Inc. Flock
Google Inc. Google Chrome
Lunascape Corporation Lunascape
Kmeleon.Sf.Net K-Meleon
MoreQuick.Com GreenBrowser
Maxthon International Ltd. Πρόγραμμα περιήγησης Maxthon Cloud
Mozilla Corporation Mozilla Firefox, Mozilla Firefox ESR, SeaMonkey, Thunderbird
Netscape Netscape Navigator
Nimbuzz Nimbuzz Messenger
Λογισμικό Opera Opera
YANDEX Πρόγραμμα περιήγησης Yandex

Επικοινωνία και συσκέψεις

Προμηθευτής Προϊόν(τα)
AOL Inc. AOL Instant Messenger
Cerulean Studios, LLC Trillian
Cisco Systems, Inc Webex Teams
LogMeIn, Inc. GoToMeeting
OoVoo LLC OoVoo
Telegram Messenger LLP Telegram
Yahoo! Inc. Yahoo! Messenger
Zoom Video Communications, Inc. Zoom
Λογισμικό Edgewall Pidgin
Jabber.Org Exodus
Ομάδα ανάπτυξης Gajim Gajim

Πολυμέσα και ροή

Προμηθευτής Προϊόν(τα)
ALLPlayer Group Ltd. ALLPlayer
Blender Foundation Blender
Gretech Corporation GOM Player
JetAudio, Inc. JetAudio
KMP Media Co., Ltd KMPlayer
RealNetworks, Inc. RealPlayer
Nullsoft, Inc. Winamp
Next Generation Software, Inc. Virtual DJ Studio
Participatory Culture Foundation Miro
PeerCast PeerCast
Η ομάδα του Audacity Audacity
VideoLAN VLC Media Player
Www.Sopcast.Com SopCast
DsNET ATube Catcher
GN Audio A/S Jabra Direct
Spotify Ltd Spotify

Κοινή χρήση αρχείων και αρχειοθέτηση

Προμηθευτής Προϊόν(τα)
Alexander Roshal WinRAR
EFS Software, Inc. Easy File Sharing Web Server
ESTsoft Corp. ALFTP, ALSee, ALZip
FileZilla Project FileZilla
Ghisler Software GmbH Total Commander
Globalscape, Inc. CuteFTP
Igor Pavlov 7-Zip
IMesh, Inc IMesh
IN MEDIA KG FilterFTP
PuTTY PuTTY
WinZip Computing, S.L. WinZip
Giorgio Tani PeaZip
E-Merge GmbH WinAce Archiver
Ομάδα AMule AMule
EMule EMule

Παιχνίδια

Προμηθευτής Προϊόν(τα)
Valve Corporation Steam
Xfire Inc. Xfire
Electronic Arts Προέλευση

Άλλα προγράμματα

Προμηθευτής Προϊόν(τα)
2BrightSparks Pte Ltd SyncBackFree, SyncBackPro, SyncBackSE
ActiveState ActivePerl
Λογισμικό Almico SpeedFan
Amazon.Com Amazon Corretto
Angus Johnson Resource Hacker
Apache Software Foundation Apache HTTP Server, Open Office
Ask Partner Network Ask Toolbar
Atlassian HipChat, SourceTree
Azureus Software, Inc Vuze
Babylon Ltd. Πρόγραμμα-πελάτης Babylon
Bandoo Media Inc. Shareaza
BitComet BitComet
BitTorrent Inc. BitTorrent, ΜTorrent
CPUID CPU-Z
Canneverbe Limited CDBurnerXP
Carbon Black, Inc. Carbon Black Defense Sensor, Carbon Black Response
Cisco Systems, Inc Προηγμένη προστασία από κακόβουλο λογισμικό της Cisco για τελικά σημεία
Citrix Systems, Inc. Citrix Receiver, Citrix Workspace
Λογισμικό Code42 CrashPlan
Core FTP Core FTP LE
CounterPath X-Lite
CyberGhost S.R.L. CyberGhost VNP
Cyberduck Cyberduck
Cylance Inc. CylancePROTECT
DESlock Limited DESlock+
Dell Inc. Προστασία δεδομένων της Dell | Κρυπτογράφηση
Ομάδα Deluge Deluge
Disc Soft Ltd DAEMON Tools Lite, DAEMON Tools Pro, DAEMON Tools Ultra
Dominik Reichl KeePass Password Safe 1
Emesene Emesene
Firebird Project Firebird SQL Server
Fortinet Inc. FortiClient
Free Time FormatFactory
FreeDownloadManager.ORG Δωρεάν πρόγραμμα διαχείρισης λήψεων
FrostWire FrostWire
Glarysoft Ltd Glary Utilities
Gobierno De España AutoFirma
Hauri, Inc. ViRobot
IBM Corp. IBM Tivoli Storage Manager FastBack
ICQ ICQ
Image-Line FL Studio
Irfan Skiljan IrfanView
JetBrains IntelliJ IDEA, TeamCity
Jetico, Inc. BCWipe, BestCrypt
Joyent, Inc. Node.Js Current, Node.Js LTS
Kovid Goyal Calibre
LIGHTNING UK! ImgBurn
LINE Corporation LINE
Martin Prikryl WinSCP
MetaMachine EDonkey2000
NCP Engineering GmbH NCP Secure Entry Client
Nero AG Nero
New Softwares.Net Folder Lock
Nitro PDF Pty. Ltd. Nitro Reader
Nitro Software, Inc. Nitro Pro
Nomadesk NV Nomadesk
Ομάδα Notepad++ Notepad++
OpenSight Software, LLC FlashFXP
Oracle Corporation Java, Java 8, Java SE Development Kit, MySQL Server, MySQL Workbench, VirtualBox
PPLive Corporation PPTV
Λογισμικό PY Active WebCam
Palo Alto Networks, Inc. Traps
Ομάδα ανάπτυξης Phex Phex
Photodex ProShow Gold
Piriform Ltd CCleaner, Recuva
Power Software Ltd PowerISO
QIP.Ru QIP 2012
RealVNC Ltd Πρόγραμμα προβολής VNC
Rebrand Software, LLC P2P Share Spy
Retrospect, Inc. Retrospect, Πρόγραμμα-πελάτης Retrospect
Riverbed Technology, Inc. WinPcap
Samsung Electronics Co., Ltd. Kies
Scooter Software Beyond Compare 1
SecurStar GmbH DriveCrypt, DriveCrypt Plus Pack
Skype Technologies S.A. Skype
SoulSeek SoulSeek, SoulseekQt
Speedbit Ltd. Λήψη του Accelerator Plus
Spencer Kimball, Peter Mattis και η ομάδα ανάπτυξης του GIMP GIMP
Sublime HQ Pty Ltd Sublime Text 2
SurfRight B.V. HitmanPro, HitmanPro.Alert
Symantec Corporation Symantec Data Loss Prevention Enforce Server, Symantec Encryption Desktop, Symantec Endpoint Protection Cloud
TeamViewer GmbH TeamViewer
TeraTerm Project T. Teranishi Tera Term
Οι προγραμματιστές του Dia Dia
The Document Foundation LibreOffice
Η κοινότητα ανάπτυξης του Git Git
Η ομάδα Psi Psi
The R Foundation R (X64)
The Transmission Project Transmission
Η κοινότητα προγραμματιστών του Wireshark Wireshark
Ομάδα ανάπτυξης PgAdmin PgAdmin 4 V4
The QBittorrent Project QBittorrent
Λογισμικό Thingamahoochie WinMerge
Tonec Inc. Internet Download Manager
TortoiseSVN TortoiseSVN
Tracker Software Products Ltd. PDF-XChange Viewer
Trend Media Corporation Limited FlashGet
Trend Micro, Inc. Μηνιαία έκδοση OfficeScan
Trimble Navigation Limited SketchUp
TrueCrypt Foundation TrueCrypt
UltraVNC UltraVNC Server, UltraVNC Viewer
Utimaco Safeware AG SafeGuard PrivateCrypto
VMware, Inc. VMware Identity Manager Connector, VMware Player, VMware Tools, VMware Workstation
WeFi WeFi
XnSoft XnView
Yukihiro Matsumoto Ruby
Zimbra, Inc. Zimbra Desktop
Ομάδα AMSN AMSN
Προγραμματιστές Gtk-Gnutella Gtk-Gnutella
Http://Tortoisegit.Org/ TortoiseGit
Iolo Technologies, LLC Iolo System Shield
MIRC Co. Ltd. MIRC
Ntldr DiskCryptor
OwnCloud OwnCloud
Pdfforge GmbH PDFCreator
UZoft Ltd. VDesk

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v138894743
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 30/06/2022