Άλλα προϊόντα

Fix common computer issues using Norton Utilities Ultimate

System Troubleshooter allows you quick access to the Troubleshooting section of the Windows Control Panel.

Run System Troubleshooter

  1. Open Norton Utilities Ultimate.

  2. On the left pane, click Toolbox > Recover.

  3. In the Recover window, click System Troubleshooter.

    System Troubleshooter opens the troubleshooting section of the Windows Control Panel.

  4. Click on a task to diagnose and repair common computer problems, based on the symptoms your computer experiences.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v138369217
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 21/03/2022