Άλλα προϊόντα

Eligibility for Norton Utilities Premium as a loyalty gift

You may be eligible to use Norton Utilities Premium at no charge while you are in an active, automatically renewing security subscription directly with NortonLifeLock. Subscribers that are subscribed through a NortonLifeLock partner are not eligible.

Eligible security subscriptions include:

 • The latest plans: Norton 360 and Norton 360 with LifeLock plans, as well as Norton AntiVirus Plus.

 • Other plans: Norton Security plans, Norton Core Security Plus, Norton Internet Security, Norton AntiVirus (original), Norton 360 (original) and Norton 360 Multi-Device (original).

Sign in to your account to confirm your eligibility.

This additional benefit is limited to the following regions:

 • Argentina

 • Australia

 • Austria

 • Belgium

 • Brazil

 • Canada

 • Chile

 • Colombia

 • Costa Rica

 • France

 • Germany

 • India

 • Ireland

 • Italy

 • Japan

 • Korea

 • Malaysia

 • Mexico

 • Netherlands

 • New Zealand

 • Peru

 • Portugal

 • Puerto Rico

 • Singapore

 • South Africa

 • Spain

 • Switzerland

 • Taiwan

 • United Kingdom

 • United States

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v136233848
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 16/09/2021