Άλλα προϊόντα

Error: (9012, 809) "An error is preventing the VPN from connecting. Reference error ID 809"

Norton Secure VPN needs access to UDP ports 500 and 4500 to connect to the VPN servers.

You may see this error if the Internet traffic on these ports is blocked due to one of the following reasons:

  • A software firewall that is installed on the device

  • Your network router

  • Your Internet service provider blocking VPN traffic

  • Regional Internet access restrictions for VPN traffic that are enforced by the local authorities

To fix this problem, try connecting to a different VPN region or ensure that the Internet traffic on ports 500 and 4500 are not blocked on your device and your network.

If the problem persists, contact your Internet service provider to allow access to UDP ports 4500 and 500.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v135460781
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/07/2021