Πληροφορίες για την Αυτο-βοήθεια

Η τοποθεσία της Symantec στο web περιέχει απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις των πελατών. Στην τοποθεσία web μπορείτε:

  • Να βρείτε βοήθεια για τη συνδρομή σας, τις λήψεις σας, την ενεργοποίηση του προϊόντος σας και άλλα μη τεχνικά ζητήματα.

  • Να κάνετε αναζήτηση στους Πόρους υποστήριξης για βοήθεια σε τεχνικά ζητήματα, όπως είναι η εγκατάσταση, η ρύθμιση παραμέτρων ή η αντιμετώπιση σφαλμάτων με τα προϊόντα Norton.

  • Να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες απειλές από ιούς και τα εργαλεία κατάργησης.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία υποστήριξης της Symantec στο web στη διεύθυνση:

www.norton.com/macsupport

Περισσότερες πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v13542911_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 29/09/2015