Εκτέλεση προσαρμοσμένων εργασιών

Το Norton ελέγχει αυτόματα το σύστημά σας και επιλέγει τις βέλτιστες ρυθμίσεις, ώστε να διατηρηθεί ασφαλές. Ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε ορισμένες συγκεκριμένες εργασίες. Μπορείτε να επιλέξετε τις συγκεκριμένες εργασίες που θέλετε να εκτελεστούν, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές του παραθύρου Προσαρμοσμένες εργασίες.

Το Norton σάς επιτρέπει να επιλέξετε το συνδυασμό εργασιών που προτιμάτε για μια μεμονωμένη σάρωση. Μπορείτε να εκτελέσετε το LiveUpdate, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, να εκκαθαρίσετε το ιστορικό περιήγησης, να ελευθερώσετε χώρο στο δίσκο με την εκκαθάριση της ακαταστασίας του δίσκου και να βελτιστοποιήσετε τους δίσκους σας.

Εκτέλεση προσαρμοσμένων εργασιών

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Σαρώσεις.

  2. Στο παράθυρο Σαρώσεις, στην ενότητα Σαρώσεις και εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη εργασία και έπειτα στην επιλογή Μετάβαση.

  3. Στο παράθυρο Προσαρμοσμένες εργασίες, επιλέξτε τις εργασίες που θέλετε να εκτελέσετε.

    Για να επιλέξετε όλες τις εργασίες, επιλέξτε το στοιχείο Εργασίες.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v13139280_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016